Mostrant els resultats de 1 a 10 de 119

18-01-2018 DESDEJUNI DE TREBALL, ASECAM - MANCOMUNITAT DE LES VALLS

El pròxim dimecres,  dia 31 de gener a les 9:30h, l'Associació d'Empresaris del Camp de Morvedre (ASECAM) en col·laboració amb la Mancomunitat de les Valls, organitza un Desdejuni de Treball en el qual intervindran el President de la Mancomunitat, Sr. D. Antonio Sanfrancisco i la Presidenta de ASECAM,  Sra. Cristina Plumed, on es tractarà la importància de l'associacionisme empresarial en la comarca i el desenvolupament econòmic i social realitzat.

El desdejuni es realitzarà en el restaurant "El Celler" de Faura (Calle Cavallers, 13) i serà gratuït per a tots els assistents INSCRITS.

  • Inscripcions al desdejuni en inscripciones@asecam.com o al telèfon 671 653 174. Indicant:  noms i cognoms, nom de l'empresa i telèfon o mòbil de contacte.
  • Dirigit especialment a empreses del sector industrial i sector serveis en Les Valls.

15-01-2018 Curs gratuït sobre com aprofitar Internet per a comerços y emprenedors de #QuartdePoblet.

Aquest curs s'impartirà dimecres que ve, 24 de gener, de 15 a 17 hores, en les instal·lacions de l'Agència (AFIC), situada en el carrer Jose Maria Coll, 8 (darrere de la Renault).

Per a participar només és necessari inscriure's enviant un correu electrònic a: afic@quartdepoblet.org , amb les següents dades: nom i cognoms, DNI, adreça, e-mail, nom del comerç/empresa i telèfon.

Tal com indica la regidora de Comerç, Maite Ibañez, des de l'AFIC s'han planificat diferents actuacions per a l'any 2018, tant formatives, incidint en la immersió digital i l'ús de xarxes socials i l'atenció/millora de la comunicació amb el client, com de dinamització comercial, a través del conveni amb l'Associació de Comerciants de Quart de Poblet (ACQ), la Fira de Comerç, els Premis "Q" i el portal del comerciant, aparador en el qual el comerç local pot exposar els seus articles, promocions, iniciatives..

Tot açò amb l'objectiu de comptar amb instruments i eines per a arribar a més persones, posar en valor el que ofereixen els comerços de Quart i fer-los més visibles.

05-01-2018 L'Ajuntament de Canals obre el termini de presentació de sol·licituds per a participar a la Fira Comercial

La Regidoria de Promoció Socioeconòmica, junt amb el Departament de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Canals, han organitzat la Fira Comercial per al proper 10 de febrer de 2018. L'horari de la mateixa serà de 9:00 fins les 21:00 hores a l'Avinguda Vicent Ferri de Canals.

La sol·licitud per a poder participar es pot trobar clicant ACÍ. Aquesta es lliurarà al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Canals, en horari de 7:00 a 14:30 hores, o enviant-la per correu electrònic a info.adl@canals.es, des del dia 4 de gener fins el 2 de febrer de 2018.

Les instruccions de partipació es poden trobar clicant ACÍ.

Per a qualsevol dubte, es pot telefonar al 962240126-ext. 149, o enviar un correu electrònic a info.adl@canals.es.

03-01-2018 Convocades les ajudes de foment de l'economia social 2018

El DOGV de 3 de gener de 2018 publica la convocatòria anticipada de diverses ajudes de foment de l'economia social regulades a les bases establertes per ORDRE 23/2016, de 27d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l'ocupació en aquestes, a la Comunitat Valenciana

1-Inversions consistents en terrenys, edificis ja construïts, obres de construcció, millora, condicionament o reforma d'immobles, immobilitzats materials i immaterials vinculats a les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, equips per a la producció (consistents en maquinària, instal·lacions tècniques, ferramentes o utillatge), mobiliari (només en el cas de les empreses no industrials dedicades al comerç o a la prestació de serveis), i vehicles industrials no matriculats amb anterioritat (exceptuant-ne els vehicles tot terreny, que no seran subvencionables): Sol·licituds fins al 28 de febrer o 30 de març, segons tipus d'inversió. (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=329&version=amp)

2-Subvencions per a prestació d'assistències tècniques (contractació de directors i gerents, estudis, informes, assessorament extraordinari): sol·licituds fins el 30 d'abril, inclusivament (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=328&version=amp)

3-Subvencions a la constitució de noves cooperatives o societats laborals: sol·licituds fins el 13 de juliol, inclusivament (+info http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=18081&version=amp)

4-Subvencions per a incorporació de persones desocupades com a sòcies treballadores o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals: sol·licituds fins 24 d'agost, inclusivament. (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=1057&version=amp)

5-Subvencions per a activitats de formació, foment i difusió (vinculades o no directament al foment de l'ocupació): sol·licituds fins el 24 d'agost (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=3072&version=amp)

28-12-2017 Ajudes 2018 a associacions del sector industrial en el marc del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV)

L'objectiu d'estes ajudes és recolzar les actuacions realitzades pel teixit associatiu de caràcter industrial de la Comunitat Valenciana, que milloren la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana. Seran en concret subvencionables totes o alguna de les següents actuacions, dutes a terme entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2018, que s'emmarquen en alguna de les tipologies següents:

1.1. Organització de programes de formació, trobades, seminaris i conferències destinats a fomentar la millora de la competitivitat i dels processos productius en el sector o en la indústria valenciana.

1.2. Actuacions de foment de l'ecoinnovación i l'economia circular en el sector o en la indústria valenciana.

1.3. Actuacions que ajuden a la transformació del sector al model d'indústria 4.0.

1.4. Actuacions que fomenten la competitivitat de les indústries del sector per mitjà de millores en l'eficiència energètica.

Tindran la consideració de despeses subvencionables les que satisfacen el que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que hagen sigut efectivament pagats entre l'1 de gener de 2018 i la finalització del període de justificació, i s'enquadren en alguna de les categories:

a) Col·laboracions externes, serveis tècnics, serveis professionals i serveis d'informació i difusió que siguen necessaris per a la realització del projecte. No s'admetran despeses de personal propi de les associacions. 

b) Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'Informe de revisió del compte justificatiu de la subvenció per entitat auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud.

L'ajuda consistirà en una subvenció del 100 % de les despeses que siguen considerats com subvencionables. El pressupost mínim subvencionable del projecte global d'actuacions serà de 9.000 euros, IVA exclòs

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 18 de gener fins al 19 de febrer de 2018, ambdós dies inclosos. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

+info: http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2017/12106&L=0

27-12-2017 SERVEF aprova un manual de justificació d'accions de formació professional per l'ocupació

Amb l'objecte de concretar o desenvolupar en l'àmbit competencial de la Comunitat Valenciana la dispersió de la normativa estatal, d'aplicació general, que pot provocar falta de claredat i pèrdua d'eficàcia i eficiència en l'aplicació pràctica de les normes que regulen la justificació econòmica de les diverses accions formatives de formació professional per a l'ocupació, hi ha la necessitat d'unificar-la mitjançant l'elaboració d'un únic text.

En aquest nou manual de justificació de despeses s'inclouen les instruccions destinades a regular el procediment i els requisits necessaris per a l'aplicació de la justificació, de manera que permet facilitar la gestió i la verificació de les despeses justificades.

Podeu consultar el text a http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/11569&L=0

27-12-2017 Ajudes 2018 de l'Agència Valenciana de Turisme a entitats locals, empreses i associacions

1) AJUDES PER ENTITATS LOCALS

- Subprograma 2.1: Certificació de sistemes en recursos i serveis turístics: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17966

- Subprograma 2.2.: Impuls a la imatge de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17092

- Subprograma 2.3.: Suport a la prestació de serveis turístics http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17964 

+info: http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/subvencion/subvencion_2018.html

2) AJUDES PER A EMPRESES, ASSOCIACIONS, FEDERACIONS I FUNDACIONS

15-12-2017 Publicades diverses ajudes per al sector de la ramaderia

Als DOGV de 18/12/17 i 19/12/17 es publiquen les següents ajudes per al sector de la ramaderia de la Comunitat Valenciana:

1-Ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat d'explotacions ramaderes

Es donarà suport a projectes de millora de la bioseguretat i condicions higienicosanitàries, del benestar dels animals i seguretat de l'explotació, promoció de l'extensificació i reorientació de la producció, així com el foment de la ramaderia ecològica, la reducció de costos i millora de la qualitat del producte final, o la reducció d'impacte ambiental i lluita enfront del canvi climàtic

La convocatòria, per a projectes a realizar a 2018 i justificar abans del 15/10/2018, està dotada inicialment amb un import global de 560.000 euros, susceptible d'ampliació al 100 % de l'import de la línia pressupostària de 2018.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18528&version=amp pot accedir-se a la documentació completa per a sol·licitar les ajudes, en un termini de 20 dies naturals des del 14 de desembre

2-Ajudes per al foment de races autòctones en perill d'extinció i control oficial de rendiment lleter per a l'exercici 2018 a la Comunitat Valenciana (http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/11519&L=0)

3-Ajudes a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per a l'exercici 2018 (http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/11517&L=0)

13-11-2017 Obert el termini de petició d'ajudes a instal·lació de joves agricultors

L'objectiu d'aquestes ajudes és, d'una banda, facilitar als joves agricultors la seua instal·lació en explotacions agràries viables, sostenibles i competitives; i d'altra banda, el rejoveniment i la millora del nivell de formació de les persones titulars de les explotacions.

Aquest objectiu es materialitza mitjançant la concessió d'una ajuda per a donar suport a la primera instal·lació a explotacions que aconseguisquen la qualificació de prioritàries i que les persones beneficiàries de l'ajuda arriben a complir els requisits per a ser considerats agricultors actius i professionals. 

La mesura s'adreça als joves agricultors a fi que es puguen instal·lar com a agricultors professionals mitjançant titularitat exclusiva, compartida o en règim de cotitularidad d'una explotació agrària que arribe a poder ser qualificada com prioritària.

Així mateix, es pot accedir a l'ajuda per mitjà de la integració com a soci en una entitat associativa amb personalitat jurídica, preexistent o de nova constitució, que siga titular d'una explotació agrària que arribe a poder ser qualificada com prioritària i en la qual el control de l'explotació recaiga en la persona beneficiària de l'ajuda. En aquest cas, l'activitat fonamental de la societat ha de ser l'agrària, i ha de complir amb els requisits per a ser qualificada com a microempresa o petita empresa segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió. 

Per a garantir la viabilitat de l'explotació, els joves han de presentar un pla empresarial que s'ha de començar a aplicar abans dels nou mesos següents a la concessió de l'ajuda, i permetre que abans dels díhuit mesos següents a la data de la instal·lació el jove agricultor complisca els requisits establits per a poder ser considerat com a agricultor actiu i disposar d'un nivell de capacitació suficient.

En general, aquest pla empresarial ha de finalitzar com a màxim d'huit mesos després de la data de la instal·lació i després d'executar-lo ha de permetre que el jove complisca els requisits per a ser considerat agricultor professional i que l'explotació puga ser qualificada com a prioritària. No obstant això, en funció de les característiques de l'explotació i, en particular, de la data d'entrada en producció de les inversions que s'han de realitzar, es pot acceptar un període addicional de fins a díhuit mesos per a la finalització del pla empresarial. Aquesta ampliació no eximeix de l'obligació de complir amb el requisit de ser agricultor actiu i tindre la capacitació suficient abans dels d'huit mesos següents a la data de la instal·lació

+info, tràmits i requisits a http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=571

17-01-2018 13 de febrer a Xirivella, jornada formativa sobre internet i comerç

La jornada, a càrrec de personal tècnic de Divalterra, té un format de ponència, amb una durada aproximada de 90 minuts, i analitza les conclusions de les principals dades estadístiques i estudis especialitzats relacionats amb l'ús d'internet per les pimes, així com els nous hàbits de consum d'una clientela cada vegada més exigent.

A més per a aquelles empreses que estiguen plantejant-se donar el salt a la venda a través d'internet, es donaran a conèixer les diverses possibilitats existents per a poder obrir un nou canal  de venda.