Mostrant els resultats de 1 a 10 de 338

18-06-2018 Fins el 9 de juliol, candidatures als XXI Premis CEEI-IVACE a empreses innovadores

Les empreses interessades en presentar la seua candidatura poden fer-ho a través de http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=8&n=16288, on també poden consultar-se les bases completes.

11-06-2018 Del 25 al 27 de juny, Universitat d'Estiu del Rincón de Ademuz

La Universitat d'Estiu del Rincón de Ademuz (UVRA) és una iniciativa que va arrancar al 2017, fruit de la col·laboració entre la Càtedra de Participació Ciudadana i Paisatges Valencians de la Universitat de València i del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, amb l'objectiu de dinamitzar les comarques de l'interior valencià a través d'una oferta formativa, cultural i lúdica novedosa i suggeridora.

Tras el éxito y la gran acogida cosechados en la primera edición, este año continua esta experiencia pionera en el medio rural valenciano. Una propuesta que, con el objetivo de dar respuesta a las cuestiones que más inquietan a la población del medio rural, se estructura en un sugerente programa de actividades académicas y culturales, configurado por conferencias, charlas, talleres y mesas redondas de carácter formativo, acompañadas de conciertos, representaciones, visitas guiadas y actividades nocturnas.

Esta 2ª Edición de la Universidad de Verano del Rincón de Ademuz (UVRA) desea consolidarse como referente para aquellas personas que deseen formarse, ampliar su currículo y adquirir nuevas destrezas y habilidades en sus conocimientos profesionales y personales.

La Cátedra de Participación Ciudadana y Paisajes Valencianos es una plataforma académica, resultante de la colaboración entre la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y la Universitat de València, cuyos objetivos son la reflexión e investigación, pero también la divulgación y la transferencia del conocimiento en torno a la democratización de los valores paisajísticos y territoriales.

>>>> PROGRAMA I +INFORMACIÓ

07-06-2018 El DOGV publica la Llei de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials

La llei establix mesures per a impulsar la millora de la qualitat del sòl industrial, facilitar que les administracions públiques i les persones titulars, col·laboren en la creació, la conservació, el manteniment i la modernització dels serveis públics i la creació de serveis addicionals de valor afegit, respectant les competències i les responsabilitats de les entitats locals en matèria de manteniment i conservació.

>>>Descarregar text de la llei

31-05-2018 Focus Pime i Empreniment d'Oportunitats Agroalimentàries


Focus Pime i Empreniment és una iniciativa promoguda i finançada en anys anteriors per la Generalitat Valenciana, a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), dins de la seua política de suport al empreniment i la pime, i ha comptat amb el cofinançament dels fons FEDER de la Unió Europea, dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Enguany està previst sol·licitar el finançament del IVACE-Generalitat Valenciana i FEDER-Unió Europea.

El consumidor, cada vegada més informat i preocupat per la seua salut, demanda aliments més naturals i que contribuïsquen al seu benestar.  A açò se sumen les cada vegada més estrictes exigències legals quant a novel food, seguretat alimentària i protecció del consumidor (frau).

Açò suposa una oportunitat per al sector agroalimentari i la biotecnologia es converteix en un factor clau per a aprofitar-les.

La present jornada abordarà aspectes relatius a l'entorn competitiu des de la perspectiva biotecnològica, així com experiències basades en l'aplicació de la tecnologia per a diferenciar-se en el mercat.

Tot açò amb l'objectiu de generar un fòrum de discussió i de networking que permeta als assistents conèixer com la biotecnologia pot contribuir a millorar els seus productes, processos i serveis.

DIRIGIT A: Investigadors, Emprenedors, Startups, Científics, Empreses i Públic en general interessats a conèixer les aplicacions i innovacions aportades per al BIO al sector Agroalimentari.


PROGRAMA:

09.45 - 10.00h Recepció dels Assistents

10.00 - 10.15h Bienvenida per part dels organitzadors de la jornada.

 10.15 - 11.30h Mesa Redona: “Entorn competitiu: legislació i mercat”

-  Marc normatiu per al desenvolupament i registre de biofertilizants i biopesticides.

-  Innovacions biotecnològiques en el desenvolupament de nous aliments. Novel food i normativa OGMs. AECOSAN.

- El consumidor i la biotecnologia en els aliments. Cristina Jodar. AINIAFORWARD

11.30 - 12.00h Cafè Networking

12.00 - 13.15h Mesa Redona: “Innovació biotecnològica al servei del sector agroalimentari”

- Reducció de residus en pesticides, el control biològic de plagues i les noves varietats de fruits. IVIA

- Innovació en producte. Experiència empresarial. Nous bioproductes per al camp. IDAI NATURE

- Innovació en procés. Productes alimentaris obtinguts mitjançant fermentació controlada, l'exemple del vi. IATA.

-  Innovació Tecnològica. Paper de la biotecnologia en l'obtenció, estabilització i validació d'ingredients funcionals. Begoña Ruiz. AINIA

13.15 - 13.45h Ponència: La protecció del consumidor: seguretat alimentària i frau.  Roberto Ortuño. AINIA

13.45h - Clausura de la jornadaClic ací per a: 

<<< Inscripció gratuïta a la jornada >>>

31-05-2018 Convocatòria pública de Projectes Singulars 2018 (Cambra de comerç)


L'objecte de la present convocatòria és establir les bases de participació dels projectes presentats pels beneficiaris de la convocatòria dels territoris als quals es fa referència en la clàusula 6, la dotació pressupostària disponible i el procediment de presentació de propostes per a la seua valoració i eventual aprovació per part de la Comissió de Seguiment del Pla Integral de Suport a la Competitivitat del Comerç Minorista 2018.


Consideració de projecte singular.

Es consideren com a singulars aquells projectes que es desenvolupen en Zones de Gran Afluència Turística o en municipis amb règim de llibertat d'obertura en els termes als quals es refereix la clausula 4 i que responguen a alguna de les següents finalitats:

 Adopció d'accions encaminades a la modernització, incorporació de noves tecnologies i revitalització comercial d'entorns urbans caracteritzats per la seua elevada concentració d'activitats comercials minoristes.

Revitalització comercial de zones tradicionalment comercials que es troben en situació d'especial deterioració com a conseqüència de la disminució de l'activitat comercial, amb l'objectiu de recuperar l'activitat i impulsar la seua modernització. Aquesta intervenció, que pot afectar a una o diversos carrers, haurà de tenir la capacitat d'incidir i generar impactes positius sobre altres àmbits de la zona, de tal manera que la inversió, a més, siga generadora de sinergies en aquests àmbits.

Projectes de millora i modernització d'equipaments comercials i incorporació de noves tecnologies en mercats de proveïments, mercats municipals o galeries comercials de titularitat municipal.


Beneficiaris.

Podran acollir-se a la present convocatòria els projectes promoguts per:

 • a) Comunitats Autònomes.
 • b) Ajuntaments.
 • c) Diputacions i Cabildos
 • d) Altres entitats i agrupacions de municipis arreplegats en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 • i) Altres formes associatives similars d'àmbit local que compten amb una articulació jurídica específica amb capacitat per a operar en aquest àmbit.Actuacions financiables.

Les actuacions financiables a través de la present convocatòria comprenen l'execució material de les obres o actuacions de revitalització, incloent les corresponents a les instal·lacions provisionals que siguen necessàries, així com l'elaboració de projectes tecnològics per a la promoció i desenvolupament de l'activitat comercial.

Les actuacions de revitalització i els projectes tecnològics podran estar dirigits tant al client local com al turista nacional o internacional que es troben de viatge en una zona de Gran Afluència Turística o en un municipi amb règim de llibertat d'obertura per a impulsar el turisme de compres.

En àrees urbanes comercials:

Adopció de mesures innovadores i aplicació de noves tecnologies que promoguen l'obertura de nous negocis, així com l'increment de la competitivitat i les vendes dels negocis existents.
Inversions en vies públiques d'alta ocupació comercial per a la seua adequació funcional, millora i modernització, amb la consegüent millora de la integració dels usos turístics i comercials, tals com:

 • - Senyalética (senyalització comercial i turística).
 • - Millora de l'equipament tècnic urbà, instal·lació de xarxes wifi i adopció de mesures d'eficiència energètica.
 • - Projectes tecnològics lligats a la innovació i promoció de l'activitat comercial.


En equipaments comercials:

Projectes de modernització de mercats de proveïments, mercats municipals o galeries comercials de titularitat municipal que impliquen mesures tals com:

 • - Reformes tendents a la incorporació de nous models de negoci i gestió, incorporant solucions tecnològiques per a la gestió i comercialització.
 • - La millora en les seues instal·lacions i equips de climatització que permeten millorar la seua eficiència energètica, reduir el seu impacte mediambiental.
 • - La incorporació de millores tecnològiques i Tics per part dels operadors, incloent la instal·lació de xarxes wifi.Terminis d'execució.

Les actuacions hauran d'estar reportades, pagades i presentades a la Cambra de comerç d'Espanya amb data límit 30 de novembre de 2018.
Les propostes es presentaran conforme a l'establit en la clàusula 8, en sobre tancat en el Registre General de la Cambra de comerç d'Espanya (C/ Ribera del Loira 12, 28042 Madrid) dirigit a l'Àrea de Competitivitat, fins al dia 3 de juliol de 2018.

31-05-2018 Jornada Espenta!:

 

Espenta! Presenta un conjunt d'accions dirigides a abordar algunes de les necessitats del sector, assenyalades pels experts del GECES, en l'àmbit valencià: incrementar la visibilitat i el reconeixement de les empreses socials valencianes així com la seua professionalització i desenvolupament.


Objectius:

 • Promoure les empreses socials i l'economia del ben comú com a activitats econòmiques sostenibles, centrades en les necessitats humanes i els valors universals.
   
 • Incrementar el coneixement i la visibilitat de les empreses socials a la Comunitat Valenciana. 
   
 • Facilitar l'accés als recursos formatius, d'assessorament i suport als projectes de creació d'empreses socials i organitzacions cap al ben comú i la sostenibilitat.
   
 • Dotar d'eines per a l'anàlisi de la viabilitat de projectes de empreniment social.
   
 • Millorar la capacitació dels i les professionals del sector en la gestió empresarial, la rendició de comptes i el mesurament de l'impacte.
   
 • És promogut per la Fundació Nova Feina i recolzat per institucions col·laboradores.


Programa: 

9.00 Acreditacions.

9.15 Presentació i benvinguda. Dª Dolores Sebastián, Presidenta de la Fundació Nova Feina. D. Francisco Álvarez Molina, Director General d'Economia, Empreniment i Cooperativisme de la Generalitat Valenciana. D. José Luis Montsó, director de l'Institut Universitari d'Economia social de la Universitat de València. Dª. Mª Vicenta Mestre, rectora de la Universitat de València.

9.30 Ponència: Enfocaments i conceptes emergents relacionats amb l'economia social a Europa. D. José Luis Montsó, Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de València. D. Rafael Chaves, Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de València.

10.45 Presentació de la guia per a l'empreniment social “Les empreses socials, economia al servei de les persones”. D. José Redó, coordinador d'autoocupació de la Fundació Nova Feina.

11.00 Pausa-cafè.

11.20 Taula redona: Les altres economies a la Comunitat Valenciana. Economia del Ben Comú.

-María Amic, Presidenta Associació Valenciana per al foment de l'Economia del Be Comú. -Economia Solidària. Salvador Pérez, President Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària País Valencià.

-Economia Col·laborativa. Nacho Más, Connector OuiShare València.

-Empreses B Corp, Roberto Ballester, CEO de Felidarity.

Modera: D. Jordi Cuenca, redactor d'economia de Levante-EMV.

12.30 Taula redona: Entorn i ecosistemes de suport al empreniment social. Beta.coop,

-Paloma Tarazona, Directora de la Fed. Val. Cooperatives de Treball FEVECTA.

-Fundació Social Nest, Margarita Albors, Fundadora de la Fundació Social Nest.

-Col.lab, Raúl Contreras, tècnic d'innovació social en Fundació Les Naus.

-Espenta Jove, Marga Martínez, tècnica d'autoocupació Fundació Nova Feina.

Modera: Dª. Gemma Fajardo, Professora Titular de la Universitat de València.

14.00 Clausura.

+Info: Places limitades i gratuïtes, es requereix inscripció prèvia en ESPENTA.
José Redó. 96 129 73 40 direccion@novafeina.org Centre Feina C/ Ap

30-05-2018 La Mancomunitat de Camp de Túria ofereix una conferència sobre el règim d'autònoms


Rafael Pardo, President de l'Associació de Treballadors Autònoms, ens explicarà el pròxim 6 de Juny, les noves modificacions en el règim d'autònoms, (Llei 6/2017, 25 Octubre de 2017 mesures urgents del Treball Autònom). 


Rafael tractarà que afecta la nova llei a temes com:

1- Bonificacions en la Quota d'Autònoms.

2- Noves deduccions fiscals per a autònoms.

3- Canvis en  la  cotització de l'autònom societari.

4- Mesures per a afavorir la conciliació familiar.

5- Mesures per a afavorir la contractació.

6- Cobrament de la Pensió completa del jubilat autònom.

7- Prevenció de riscos laborals.

8- Representació dels Autònoms.


La jornada tindrà lloc en el Ajuntament de Benaguasil i serà de 14:00 a 16:00.

Confirmar assistència: admon.ate@campdeturia.es / 962 79 81 50

30-05-2018 Vols donar a conèixer la teua empresa? III Fira Agrícola a La Pobla Llarga.


Des del Consell Agrari Municipal de La Pobla Llarga, i degut l’ èxit de les edicions anteriors, s’ha proposat la posada en marxa de la III FIRA AGRÍCOLA DE LA POBLA LLARGA, que tindrà lloc el 24 de juny, amb un espai reservat per a l’exposició d’empreses i professionals del sector que pugen donar a conèixer els seus productes o serveis.

Per a poder gaudir de nou d’aquest esdeveniment, necessitem de la seua col·laboració, sent l’Ajuntament de La Pobla Llarga qui es farà càrrec de proporcionar-li el que necessite per a què puga donar a conèixer la seua empresa o per els seus serveis a aquest sector tan important per al nostre poble i per a tota la comarca. (Fitxa d'inscripció com a expositor en la Fira)

Si està interessat en participar en aquesta edició, poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu agricultura@lapoblallarga.es, abans del 2 de juny.

 

 

29-05-2018 Jornada: “Comercialització i política de competència en les fruites i hortalisses de la Comunitat Valenciana” (IVIFA).


Els mecanismes de la OCM Única en el que es referiex a les fruites i hortalisses esta totalment integrat per el sector hortofrutícola de la Comunitat Valenciana, que amb una producció que supera els 5 milions de tones i un valor de quasi 2.000 milions d'euros es configura com el més important de la regió, en la qual suposa quasi el 60 % de tota la branca agrària. 

No obstant açò, la situació quant al valor afegit de la comercialització no millora per al productor, que observa preocupat com la rendibilitat de la seua explotació es redueix. La OCM ha aconseguit concentrar en Organitzacions de Productors (OP) almenys el 50 % de l'oferta, però no obstant açò, en la fase majorista, coexisteixen en el mercat, cooperatives, operadors comercials privats i organitzacions de productors, tots intentant vendre alhora als mateixos clients.

Com a conseqüència del Reglament Ómnibus, el MAPAMA té en marxa una adaptació dels RRDD sobre organitzacions de productors i programes operatius (RRDD 532 i 533∙/2017). L'increment de mínims que es preveu per al reconeixement va a tenir una conseqüència automàtica: pot ser que el 50 % o més de les OP actualment reconegudes en la C Valenciana, deixen d'estar-ho. D'entrada, la producció controlada per OP de la Comunitat Valenciana baixarà, i si no es pren algun tipus de mesura d'integració o de camí per a agrupar-la quedarà desprotegida i fora dels mecanismes de suport de la OCM.


L'objectiu de la jornada, seria respondre entre altres a les següents preguntes:

• Què es pot fer des de la C Valenciana per a pal·liar la pèrdua d'OP reconegudes?. Serà possible integrar-les dins d'unes altres ja preexistents?. Amb que mecanismes?.

• Poden ser les AOP una solució per a vertebrar millor el sector de la C Valenciana?. Quines funcions podrien acollir les AOP; diferents de les quals efectuen actualment?. 

• Com afecta la política de competència a la possibilitat de realitzar acords sectorials d'accés al mercat per a garantir uns nivells mínims de preus?. Què es permet a les OP i AOP que no permetria en condicions normals la política de competència, en matèria d'acords per a la comercialització?.PROGRAMA 

9:00 Inscripció i recollida de credencials 

9:30 Inauguració.
Conselleria d'Agricultura Joan Ramon Peris, Director de IVIFA

9:45 Ponència. “Panorama del sector hortofrutícola de la C Valenciana, estat de situació de reconeixement d'OP i AOP, Programes Operatius vigents, utilització dels mateixos per mesures, i de les operacions de prevenció i gestió de crisi”. Ponent: Jose Miguel Ferrer, Enginyer Agrònom. 

10:30 Ponència. “Modificació del RD 532/2017 de reconeixement de OPFHs”. Ponent: Ignacio *Atance, Sotsdirector General de Fruites i Hortalisses i Vitivinicultura. MAPAMA.

11:15 Pausa‐Cafè. 

11:45 Ponència: “La comercialització hortofrutícola i la política de competència. Possibles Canvis en la PAC post 2020. Què es pot fer amb OP i AOP i que no es pot fer?. Models d'OP (sector làctic, hortofrutícola etc. etc.) i implicacions sobre competència”. Ponent: Tomas García‐Azcarate, Investigador del CSIC. 

12:30 Taula Redona Final amb tots els ponents. Modera: Alicia Langreo, IVIFA. 

13:30 Clausura.