Mostrant els resultats de 1 a 10 de 101

12-12-2017 Ajudes programa mixte d'ocupació-formació Escoles d’Ocupació ET FORMEM

Les entitats beneficiàries hauran d'estar acreditades i ser competents per a l'execució
de les corresponents obres o serveis.

Es podran sol·licitar projectes de continuïtat de primera etapa o projectes
nous de segona etapa. No obstant això, les entitats que estiguen desenvolupant un
projecte concedit sobre la base de la primera etapa, per a poder presentar una sol·licitud
de projecte nou de segona etapa, serà requisit necessari presentar també
sol·licitud del projecte de continuïtat de primera etapa

+info http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/11024&L=0

12-12-2017 Jornada Oportunitats de desenvolupament territorial a les àrees de despoblament

La Càtedra de Cultura Territorial Valenciana i el Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial han organitzat a la localitat de Carrícola (la Vall d'Albaida) la jornada "OPORTUNITATS DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL A LES ÀREES DE DESPOBLAMENT".

Aquesta Càtedra té com a finalitat constituïr-se com un espai de referència per a l’anàlisi, la investigació i la difusió de les temàtiques relacionades amb el territori que permeten avanços per a la seua gestió adient, i que aquests siguen transmesos a la societat tant per al seu coneixement com per a la seua implicació i aportació.

Inscripció gratuïta a http://projeccio.uv.es:8080/ins/index.php?sid=31393&lang=ca

>>>>Descarregar programa<<<<<

11-12-2017 SETMANA DE LA FORMACIÓ EMPRESARIAL 2017. AJUNTAMENT DE CANALS

Des de la Regidoria de Promoció Socioeconòmica de l'Ajuntament de Canals s'ha organitzat una setmana de la formació empresarial anomenada "Utilització eficaç de les xarxes socials en les PYMES".

Aquesta es realitzarà del 12 al 15 de desembre de 2017 en el Centre Cultural Ca Don José (Carrer Diputació, 1 de Canals).

La programació és la següent:

- DIMARTS 12/12/2017, DE 15-18 HORES: "Com rentabilitzar la presència de la teua empresa en les xarxes socials". 

--> Docent: Álvaro Valladares.

 

- DIMECRES 13/12/2017, DE 15-18 HORES: "Ús de Facebook per a empreses".

--> Docent: Ruth Velázquez.

 

- DIJOUS 14/12/2017, DE 15-18 HORES: "Ús d'Instagram per a empreses".

--> Docent: Ruth Velázquez.

 

- DIVENDRES 15/12/2017, DE 15-18 HORES: "Gestió eficaç de Whatsapp per a empreses".

--> Docent: Ruth Velázquez.

 

Si està interessat/ada en aquesta setmana de la formació gratuïta, punxe en aquest enllaç (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg3TfW30acKYifc5UMbKhylgjhrBvQPqtoI-8ZbJ8GIB1FTg/viewform?c=0&w=1) per a inscriure's.

05-12-2017 Encara no t'has inscrit a les VIII Jornades de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana?

Un any més, i arribem a la VIII edició, la Universitat de València, a través del seu Grup d'Investigació en Desenvolupament Territorial (GRIDET) i amb la col·laboració de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL), l'associació de personal tècnic de gestió del desenvolupament local (ADLYPSE), la federació de professionals de desenvolpament local FEPRODEL, Caixa Popular, SERVEF, València Activa, Consorci Pactem Nord, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), organitzen una de les jornades de referència per al debat sobre desenvolupament local a la Comunitat Valenciana.

L'edició 2017 girarà entorn al finançament i el retorn efectiu de les accions de desenvolupament local, i analitzarà el passat, present i futur de la problemàtica del finançament, a més de conèixer una selecció d'experiències i bones pràctiques en la matèria.

+info: video presentació de les jornades (3 minuts)

+info: programa provisional

>>> Accedir a inscripció gratuïta

24-11-2017 Obert el termini de petició d'ajudes 2018-2019 FEDER a projectes d'entitats locals

Les sol·licituds poden presentar-se en un termini de 22 dies hàbild des del següent a la publicació de la convocatoria (e DOGV de 20 de novembre per a patrimoni cultural, i 23 de novembre per a mobilitat)

Les bases publicades al DOGV de 2 de novembre de 2017 (que amb la correcció d'errades publicada al DOGV de 3 de novembre de 2017, amplia els beneficiaris no sols a municipis sinó a "entitats locals" en general, en el cas de la Comunitat Valenciana: municipis, comarques i províncies, així com entitats locals menors, àrees metropolitanes i mancomunitats de municipis) tenen per objecte establir els requisits i el procediment per a subvencionar, en règim de concurrència competitiva, i per part de la Presidència de la Generalitat, els projectes locals d'actuació de les entitats locals de cofinançament pel Programa Operatiu FEDER de la CV 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

Les ajudes poden arribar al 50% del pressupost, i els terminis de presentació de sol·licituds són de 22 dies hàbils des de la publicació de les respectives convocatòries.

Es poden subvencionar actuacions que tinguen incidència en els següents objectius específics:

1. En l'objectiu específic (OE) 4.5.1 «Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transport ciclista, de vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistema de subministrament d'energies netes», en concret en el camp d'actuació CI043/CE040 «Infraestructura i foment de transport urbà net (inclosos equips i material rodador.» amb un cost subvencionable màxim d'un milió d'euros

2. En l'objectiu específic (OE) 6.3.1 «Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural», en qualsevol dels camps d'intervenció següents, amb un cost subvencionable màxim d'entre cent mil i un milió d'euros:

2.1. CI090/CE092 «Protecció, desenvolupament i promoció dels actius del turisme públic.»

2.2. CI092/CE094 «Protecció, desenvolupament i promoció dels actius de la cultura i el patrimoni públics.»

D'acord amb la base quarta, podran ser objecte de subvenció els següents projectes locals d'actuació:

1. En l'àmbit de l'OE 4.5.1 es poden subvencionar els projectes locals d'actuació consistents en:

a) La redacció i aprovació de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible.
b) La implementació dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible sempre que es troben en vigor.
Per implementació s'entén l'execució d'actuacions de mobilitat sostenible i eficiència energètica en el transport consistents en: projectes de promoció de modes de transport més nets i eficients, promoció d'una utilització més racional de l'automòbil, afavorint els vehicles nets, silenciosos i amb baix consum d'energia propulsats per combustibles alternatius, i, en definitiva, iniciatives per a millorar la qualitat de l'aire en les aglomeracions urbanes.

La convocatòria per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible va publicar-se al DOGV de 23/11/17 i la documentació i tràmits necessaris pot consultar-se a http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18998

2. En l'àmbit de l'OE 6.3.1 es poden subvencionar els projectes locals d'actuació consistents en:
Treballs destinats a la protecció, conservació i/o recuperació sobre béns patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana i la seua posada en valor. 

La convocatòria per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor va publicar-se al DOGV de 20/11/17 i la documentació i tràmits necessaris pot consultar-se a http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19009

23-11-2017 La Diputació de València convoca el Pla d'Ocupació per ajuntaments 2017-2018

Les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) a nivell autonòmic i del Servei d'Ocupació Pública Estatal (SEPE) en l'àmbit provincial demostren que el col·lectiu de persones majors de 55 anys ha resultat especialment castigat per la crisi, lligat a l'atur de llarga durada i vulnerable en la fase prèvia a una jubilació en la qual poden veure clarament minorada la quantia de la seua pensió.

Aquestes dades parlen de 58.800 aturats majors de 55 anys a la Comunitat Valenciana en el tercer trimestre de 2017, segons l’EPA. Però l'alarmant és l'evolució de la població aturada major de 55 anys en l'última dècada, amb un increment del 80% entre 2007 i 2016. A nivell provincial, les dades del SEPE confirmen la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu. Aquí la franja d'edat s'amplia i ens deixa 101.115 persones demandants d'ocupació en la província de València amb una edat superior als 44 anys.

Aquesta anàlisi de la situació laboral de les valencianes i valencians ha portat a la Diputació a dirigir el Pla d'Ocupació 2017-18 a aquestes persones majors de 55 anys, amb l'objectiu d'alleujar la seua delicada situació laboral en vistes a la jubilació.

El criteri a l'hora de distribuir els 7,3 milions d'euros entre els ajuntaments és el nombre de persones aturades que té cada municipi. L'aportació de la Diputació es farà efectiva en dues convocatòries, una de 3.650.000 euros a la fi d'enguany i una altra de la mateixa quantia en el primer trimestre de 2018.

Autonomia dels ajuntaments

S'estima que el Pla de la Diputació facilitarà la creació d'un miler de llocs de treball per a majors de 55 anys en els municipis valencians, en funció de la durada i la categoria professional dels llocs de treball que habiliten els ajuntaments.

L'autonomia municipal torna a ser l'eix de la gestió de la Diputació, que situa com a beneficiaris d'aquest pla als ajuntaments de la província, que podran recórrer a borses pròpies o al Servef per a cobrir aquests llocs de treball, la durada dels quals i categoria definiran ells mateixos, dins dels mínims fixats per la corporació en les bases del pla, com són contractes d'un mínim de 3 mesos, 30 hores setmanals i salari mínim interprofessional.

+info: http://dival.es/sala-prensa/content/la-diputacio-facilitara-la-creacio-de-1000-llocs-de-treball-persones-majors-de-55-anys i BOP 24/11/17

20-11-2017 Obert el termini per demanar les ajudes a la certificació d'agricultura ecològica

taronjaLa Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha convocat per un import de 750.000 euros les ajudes per al suport a la certificació a la Comunitat Valenciana per a l'any 2017, en el marc de l'I Pla Valencià de Producció Ecològica 2016-2020.

Aquesta convocatòria d'ajudes està dirigida als titulars d'explotacions agropecuàries, empreses d'elaboració, manipulació, envasat, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics. Amb això, es pretén potenciar la producció, transformació i consum dels productes ecològics a la Comunitat Valenciana.

A més, compensa l'esforç suplementari de l'operador ecològic, que ha de suportar majors costos associats al sistema de producció i reconèixer el valor del mateix, ja que comporta beneficis indirectes que repercutixen en el conjunt de la societat.

El Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV),per tal d'aconseguir una major eficàcia en la gestió de les ajudes, serà l'òrgan que assistirà a l'administració en la seua gestió.

Convocatòria: http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/10372&L=0 

Tràmits: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18688&version=amp 

 

13-11-2017 Obert el termini de petició d'ajudes a instal·lació de joves agricultors

L'objectiu d'aquestes ajudes és, d'una banda, facilitar als joves agricultors la seua instal·lació en explotacions agràries viables, sostenibles i competitives; i d'altra banda, el rejoveniment i la millora del nivell de formació de les persones titulars de les explotacions.

Aquest objectiu es materialitza mitjançant la concessió d'una ajuda per a donar suport a la primera instal·lació a explotacions que aconseguisquen la qualificació de prioritàries i que les persones beneficiàries de l'ajuda arriben a complir els requisits per a ser considerats agricultors actius i professionals. 

La mesura s'adreça als joves agricultors a fi que es puguen instal·lar com a agricultors professionals mitjançant titularitat exclusiva, compartida o en règim de cotitularidad d'una explotació agrària que arribe a poder ser qualificada com prioritària.

Així mateix, es pot accedir a l'ajuda per mitjà de la integració com a soci en una entitat associativa amb personalitat jurídica, preexistent o de nova constitució, que siga titular d'una explotació agrària que arribe a poder ser qualificada com prioritària i en la qual el control de l'explotació recaiga en la persona beneficiària de l'ajuda. En aquest cas, l'activitat fonamental de la societat ha de ser l'agrària, i ha de complir amb els requisits per a ser qualificada com a microempresa o petita empresa segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió. 

Per a garantir la viabilitat de l'explotació, els joves han de presentar un pla empresarial que s'ha de començar a aplicar abans dels nou mesos següents a la concessió de l'ajuda, i permetre que abans dels díhuit mesos següents a la data de la instal·lació el jove agricultor complisca els requisits establits per a poder ser considerat com a agricultor actiu i disposar d'un nivell de capacitació suficient.

En general, aquest pla empresarial ha de finalitzar com a màxim d'huit mesos després de la data de la instal·lació i després d'executar-lo ha de permetre que el jove complisca els requisits per a ser considerat agricultor professional i que l'explotació puga ser qualificada com a prioritària. No obstant això, en funció de les característiques de l'explotació i, en particular, de la data d'entrada en producció de les inversions que s'han de realitzar, es pot acceptar un període addicional de fins a díhuit mesos per a la finalització del pla empresarial. Aquesta ampliació no eximeix de l'obligació de complir amb el requisit de ser agricultor actiu i tindre la capacitació suficient abans dels d'huit mesos següents a la data de la instal·lació

+info, tràmits i requisits a http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=571

12-12-2017 VINE A FER LES COMPRES A ONTINYENT AMB EL BUS GRATUÏT

Els autobusos gratuïts per anar a Ontinyent en Nadal tindran 3 rutes diferenciades amb una durada màxima de mitja hora per trajecte. En total, en esta iniciativa impulsada per l’Ajuntament al marc de la campanya “Ontinyent Il·lusiona” s’inclouran 72 trajectes repartits en 12 trajectes diaris d’anada i 6 de tornada els dies 16, 17, 23  i 30 de desembre, passant per 14 municipis de La Vall d’Albaida.

El regidor coordinador de Política Econòmica, Pablo Úbeda, recordava que es podrà gaudir d’aquest servei sense reserva prèvia i de forma totalment gratuïta, podent consultar-se els horaris i punts d’eixida a la web www.ontinyent.es a l’apartat “Ontinyent Il·lusiona”, o telefonant al 962918200. Úbeda explicava que “a Ontinyent anem a gaudir d’un nadal ple d’activitats de tot tipus i comptem amb una oferta comercial que supera en densitat a altres capitals de comarca veïnes. Volem que els veïns i veïnes de La Vall d’Albaida tinguen les màximes facilitats per acudir a visitar-nos, i per això els animem a vindre i acompanyar-nos estos dies emprant estos autobusos que a més estan pensats per a arribar en trajectes curts i còmodes i a vàries hores”, destacava.

En concret, la ruta 1 passarà per Benigànim, Alfarrasí, l’Olleria i Aielo de Malferit; la ruta 2 per Castelló de Rugat, Montaverner, Palomar, Albaida i Benissoda; i la ruta 3 per La Pobla del Duc, Bèlgida, Atzeneta i Agullent. Els busos partiran des de Benigànim, Castelló de Rugat i La Pobla del Duc les 10:00, 11:30, 16:30 i 18:00, passant per la resta de pobles fins arribar en un temps màxim de mitja hora fins la parada situada front al Centre Comercial El Teler d’Ontinyent. Els trajectes de tornada tindran lloc des d’esta mateixa parada a les 13.30 i les 20:00 hores.

Úbeda recordava que al marc de la campanya “Ontinyent Il·lusiona” l’Ajuntament, en coordinació amb diverses entitats i associacions locals, posa a l’abast de veïns i visitants una trentena d’activitats gratuïtes al carrer, el sorteig de premis i xecs-regal, o una nova edició del Festival del Circ i Teatre. “ A Ontinyent tenim de tot, i totes i tots els qui ens acompanyen de segur trobaran oferta comercial, hostelera i lúdica del seu gust”, concloïa el regidor.