Mostrant els resultats de 91 a 100 de 338

05-04-2018 12 d'abril: I Fòrum Logístic de Riba-roja. Trobada Nacional d'Àrees d'alt potencial logístic

 

Les Àrees d'Alt Potencial Logístic són 6 enclavaments de la geografia nacional seleccionats per la seua localització altament competitiva. Aquestes sis àrees concentren una gran capacitat de desenvolupament logístic per representar importants nusos de connexió entre el sistema radial de carreteres de l'Estat i els grans corredors perifèrics per al transport de mercaderies.

La trobada nacional d'Àrees d'Alt Potencial Logístic reunirà per primera vegada a Riba-roja als 6 representants institucionals d'aquests sis punts clau de l'esquema logístic peninsular. Aquesta perspectiva permetrà generar de forma local una visió estratègica de major abast per  inspirar les prioritats de futur dels desenvolupaments industrials i logístics, garantint una major proximitat i tornada social a les economies locals.

La visió pública es complementarà amb la perspectiva dels principals operadors privats: companyies logístiques, vehicles d'inversió, operadors immobiliaris i empreses de base industrial. Aquests agents oferiran una versió actual de les tendències i necessitats reals del sector logístic, en ple procés d'expansió i transformació.

La trobada es planteja a més en el context de tramitació del projecte de Llei d'Àrees Industrials de la Comunitat Valenciana, un text legal que aportarà importants innovacions en la regulació del sòl industrial i que introdueix nombrosos instruments per a la modernització i gestió de les àrees industrials.

PROGRAMA 

DATA: 12 d'abril de 2018

LLOC: Masia de Poyo (Sector 13 Polígon Industrial La Reva Masia Sant Antonio, s/n).

9.30 h OBERTURA

Robert Raga, Alcalde de Riba-roja de Túria
Carlos González Triviño, director d'Aplicacions de Gobernanza Industrial
Santiago Salvador, President de FEPEVAL (Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana)
10.15-10.30 h. PONÈNCIA "Les Àrees Nacionals d'Alt Potencial Logístic": Carlos González Triviño, director d'Aplicacions de Gobernanza Industrial. SAGI

10.30 - 12.00h. MESA 1 "Àrees Nacionals d'Alt Potencial Logístic": Representants institucionals dels ajuntaments de Arteixo, Mondragón, Martorell, Riba-roja, Antequera i Mèrida.

PAUSA CAFÈ

12.30-13.15 h. MESA 2 Tendències i evolució del sector logístic:

Rubén Santamaría ( CEO TRIANGLE REM )
Joan Lacosta ( Country Manager VGP SPAIN )
Javier Muñoz ( Director de logística per a Llevant CBRE )
David Martinez ( Country Manager TVS IBERIA )
Baldemar Asensio ( Director TPF/Aspor )
13.15-14.00h. MESA 3 Noves eines per al desenvolupament del potencial logístic en la llei valenciana d'àrees industrials: Entitats de gestió, Municipi Industrial Estratègic, Mapes Industrials.

Blanca Marín. Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç
Diego Romá, gerent de FEPEVAL
Constantino Calero. Secretari d'Organització UGT-PV
Rubén Alfaro, president de la FVMP
14.00 Conclusions i firma de Declaració Institucional G6.

14:30 MENJAR

Inscripcions en el següent enllaç: https://bit.ly/2IwtlwT. Places limitades

04-04-2018 Jovens - Conecta´t amb l´Ocupació

Més que ajudar-te a realitzar el teu currículum, t'ensenyem tècniques d'autoconeixement, seguretat personal, treball en equip, relacions interpersonals, marca personal, etc

Al final del projecte tindràs la possibilitat de contactar amb empreses interessades en un speed dating i eixiràs amb el teu videocurriculum per a enfrontar-te al mercat de treball diferenciant-te de la resta.

Més info en 961390043 (Agència Municipal d'Ocupació - Moncada)

03-04-2018 Subvencions destinades al manteniment i desenvolupament de projectes específics de mancomunitats, associacions i entitats privades d’acció social durant l’exercici 2018.

 

Podran acollir-se a estes subvencions les mancomunitats de municipis, associacions, fundacions i federacions d’acció social sense ànim de lucre, amb domicili i àmbit d’actuació a la província de València.

La present convocatòria conté les següents línies de subvenció i modalitats, podent optar només per una d’elles:

 • A) Ajudes a mancomunitats destinades a la realització de projectes específics en matèria de salut mental, malaltia d’Alzheimer, demències vinculades a l’envelliment i altres malalties neurodegenerativas.
   
 • B) Ajudes a entitats privades sense ànim de lucre que realitzen la seua activitat en el camp de la salut mental, malaltia d’Alzheimer, demències vinculades a l’envelliment i altres malalties neurodegenerativas.
  S’establixen dos modalitats: manteniment i funcionament, i projectes específics.
   
 • C) Ajudes a entitats privades sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de les drogodependències, per a la realització de projectes específics de prevenció i intervenció.
   
 • D) Ajudes a altres entitats privades d’acció social sense ànim de lucre que atenen a col·lectius vulnerables i realitzen actuacions integrals contra l’exclusió social i per a l’eradicació de la pobresa. S’establixen dos modalitats: manteniment i funcionament, i projectes específics.

 L’import màxim a concedir a cada entitat beneficiària s’establix en 1.500 euros per a manteniment i funcionament, i 20.000 euros per al desenvolupament de projectes específics, o la quantitat sol·licitada quan esta fóra inferior a aquesta quantia.

Per a més informació: clic en BOP.es

23-03-2018 PROJECTE UNITAT COMARCAL DE CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 2018

Dirigit a persones amb interés per emprendre i en procés d'iniciar la seua activitat econòmica

23-03-2018 La Generalitat amplia el llistat d'espais forestals amb aprofitaments apícoles gratuïts disponibles

 

Aquesta zona de Xàtiva s'afegeix a la resta d'aprofitaments apícoles disponibles en concessió gratuïta publicats a https://divaladl.es/va/noticia/ver/es-fa-publica-relacio-forests-susceptibles-daprofitaments-apicoles-disponibles-partir-dia-1-setembre-2018/15232

Objecte del tràmit

 • - Delimitació dels àmbits d'aplicació.

 • - Definició detallada dels requisits, les condicions i els compromisos que han de complir l'apicultor i els assentaments.

 • - Establir un mètode d'adjudicació coherent amb l'activitat apícola i amb els objectius ambientals que es pretenen, així com també adequar-los a la normativa vigent.

 

Interessats/Sol·licitants

Persones que es dediquen a l'apicultura interessades en els assentaments.


 

Requeriments

1. Els apicultors, en la data de la sol·licitud, hauran d'estar convenientment inscrits en el Registre d'Explotacions Ramaderes (RERA). 

2. Hauran de tindre subscrita, i mantindre en vigor, al llarg de tot el període de concessió, l'assegurança de responsabilitat civil derivada de l'exercici professional de l'activitat apícola. 

3. Els apicultors respectaran la quantitat de ruscos que cada assentament puga suportar, d'acord amb allò que s'ha publicat en la relació de forests, en les quals s'establix la gratuïtat dels aprofitaments, amb una tolerància del 20% d'ocupació efectiva respecte del màxim tolerat en un assentament. 

4. Els ruscos o caixes de cada assentament han d'identificar-se individualment, d'acord amb el que establixen el Reial Decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'establixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles, així com el Decret 12/1987, de 2 de febrer, del Consell, pel qual es regula i s'ordena l'activitat apícola a la Comunitat Valenciana. Esta identificació serà objecte de revisió anual per part de l'agent mediambiental. 

5. Així mateix, hauran de respectar les distàncies assenyalades en la normativa vigent respecte a altres abellars, camins, carreteres i nuclis de població a determinar per la conselleria competent en matèria d'explotació ramadera. Si es detecten altres abellars legalment establits fora de l'àmbit d'actuació d'este decret, les seccions forestals dels servicis territorials de Medi Ambient tractaran de reubicar els assentaments en altres zones de la mateixa forest en què es complisquen estos requisits, amb un informe previ a la direcció territorial corresponent. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, la distància entre abellars en línia recta serà, com a mínim, de 1.000 metres, dins dels límits de la forest. 
La distància respecte de cultius citrícoles serà l'establida en l'Acord de 26 de març de 2010, del Consell, pel qual s'aproven mesures per a limitar la pol·linització encreuada entre plantacions de cítrics. 
La distància respecte d'altres cultius agrícoles s'adequarà al que determine la conselleria competent en matèria d'agricultura, i en els successius acords que adopte el Consell en esta matèria. 

6. Per a la ubicació i el manteniment dels assentaments, els adjudicataris requeriran l'assessorament de l'agent mediambiental de la demarcació forestal on s'ubique la forest.


 

Impresos associats

SOL·LICITUD DE GRATUÏTAT DELS APROFITAMENTS APÍCOLES DE FORESTS PROPIETAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Llistat de normativa

Vegeu el Decret 71/2001, de 10 de junio

Vegeu la Resolució de 16 de gener de 2017

Vegeu la Resolució de 20 de juliol de 2017

vegeu la Resolució de 23 de gener de 2018, del director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual es fa pública la relació d'assentaments en forests propietat de la Generalitat, en els quals s'estableix la gratuïtat dels aprofitaments apícoles disponibles a partir de l'1 de setembre de 2018.(DOGV nº 8235 de 15/02/2018)

Vegeu Resolució de 9 de març de 2018, del director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, complementària a la Resolució de 23 de gener de 2018.

Llistat de seguiment

Adjudicació i denegació d'assentaments apícoles

 

Per a mes informació: GVA.es

21-03-2018 Jornada Immersió digital a les pimes comercials el 23 d'abril en Genovés

L'empresa pública de la Diputació de València (DIVALTERRA) en col·laboració amb l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local de Genovés impartirà una sessió formativa sobre immersió digital per a les empreses comercials de Genovés i voltants sobre com traure profit d'internet per al nostre comerç.

Aquesta sessió tindrà lloc el proper 23 d'abril a les 15 hores al Saló de Plens de l'Ajuntament i té com a objectiu fer arribar a les empreses de dimensions més reduïdes informació sobre la importància de tenir presència online, així com les claus per traure el màxim profit d’internet per al seu negoci amb ferramentes gratuïtes o de costos mínims.


Els interessats/des poden inscriure's cridant al telèfon de l'Ajuntament 96-222 91 66 o al correu-e: genoves_aedl@gva.es.

21-03-2018 EL 26 DE MARÇ A CANALS: Jornada difusió de la cultura emprenedora

El proper dilluns, 26 de març, al Centre Cultural Ca Don José acollirà un encontre sobre el món de l'emprenedoria obert a tot aquell que li interesse.

L'activitat, organitzada per la regidoria de Promoció Socioeconòmica de l'Ajuntament de Canals i Cambra de Comerç de València, es durà a terme de 10:00 a 14:00 hores, a la Sala Polivalent (3ª planta) del Centre Cultural Ca Don José (C/. Diputació, nº 1).

Aquesta estarà conduïda per Manolo Gil, soci director de la consultoria de comunicació ALTRIAM, i Julio Braceli, soci fundador de DENIUM Startups. Durant la jornada, els experts aprofundiran en el perfil de l'emprenedor i la seua activitat laboral. Així mateix, donaran als assistents exemples de casos d'èxit sorgits de l'emprenedoria.

Aquesta iniciativa està dirigida a qualsevol persona interessada en muntar un negoci pel seu compte, però especialment als joves menors de 30, que ni estudien ni treballen i que apareguen inscrits en el sistema de Garantia Juvenil, ja que se seleccionaran als candidats que posteriorment participaran en el curs Programa d'Emprenedoria Juvenil, el qual s'anunciarà pròximament a Canals.

Per a inscriure't a la "Jornada de Difusió de la Cultura Emprenedora" pots fer-ho directament en l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Canals. Per a més informació crida al 962240126 ext. 2, o envia un correu electrònic a info.adl@canals.es.

 

- AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL -

AJUNTAMENT DE CANALS

Pça. de la Vila, nº 9

962240126, ext. 2

info.adl@canals.es

20-03-2018 Ajudes del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol (PASV) a la Comunitat Valenciana.


Objecte del tràmit

Tenen com a objectiu la concessió de suport financer a inversions que milloren el rendiment global de les empreses del sector vitivinícola, la seua adaptació a les demandes del mercat i la seua competitivitat.
Aquestes inversions es referiran a la producció, comercialització, o les dues, dels productes vitivinícoles (annex VII, part II del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013) produïts en territori espanyol, que es realitzen en instal·lacions de transformació i infraestructura vinícola o en estructures i instruments de comercialització, fins i tot, a fi de millorar l'estalvi d'energia, l'eficiència energètica global i els processos sostenibles. 

Es consideraran subvencionables els costos de les accions següents:
a) Construcció, adquisició o millora de béns immobles;
b) compra de nova maquinària i equip fins al valor de mercat del producte;
c) costos generals vinculats a les despeses previstes en les lletres a i b, com ara honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors, així com estudis de serveis viaris, amb el límit del 8 % del pressupost aprovat per a l'operació d'inversió.
d) L'adquisició o el desenvolupament de suports lògics d'ordinador i l'adquisició de patents, llicències, drets d'autor i el registre de marques col·lectives.
Els imports màxims subvencionables dins de les operacions d'inversió, per als conceptes assenyalats en l'annex XVIII, s'atindran als límits que s'indiquen en el dit annex, de manera que, quan en una operació concreta se superen aquests límits, l'excés serà considerat despesa no subvencionable.

No tindran la consideració de subvencionables les despeses establides en l'annex XIX.

En el cas que les bótes siguen subvencionades, s'hauran de complir simultàniament les condicions següents:

1) Cada un dels elements objecte d'ajuda haurà de disposar d'un codi alfanumèric, o matrícula, individualitzat, en què s'inclourà el codi assignat per l'òrgan gestor de la sol·licitud d'ajuda. Aquest codi haurà d'estar marcat de forma indeleblement i fàcilment accessible als controladors de la subvenció.
2) Al llarg del període de durabilitat, aquests elements no podran destinar-se a l'emmagatzematge de productes diferents dels productes vitivinícoles, ni emmagatzemar-se en espais diferents als dedicats a l'elaboració o la criança.
3) Si, en data presentació de la sol·licitud d'ajuda, l'establiment disposa d'elements d'aquest tipus, els dits elements hauran d'estar inventariats o bé el sol·licitant haurà de demostrar documentalment el nombre d'aquests elements de què disposa i la seua capacitat total en data presentació de la sol·licitud.
4) Amb independència de l'anterior, a l'hora d'avaluar la capacitat de bótes, tonells i/o tines instal·lats en un establiment, no es tindran en compte aquells presents en l'establiment però que no siguen propietat de l'empresa sol·licitant, o d'altres amb què mantinga vincles d'associació o vinculació.
5) En tot cas, al llarg del període de durabilitat, el nombre net d'elements en ús productiu d'aquesta naturalesa propietat del sol·licitant en l'establiment, independentment del fet que es troben subvencionats, no podrà ser objecte de disminució.


Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

A la Comunitat Valenciana, la quantia de l'ajuda serà el percentatge dels costos d'inversió admissibles següent (article 50.4 del Reglament [UE] núm. 1308/2013):
- a) el 40% per a les microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (categoria PIME, segons es defineixen en títol I, article 2, apartat 1 de la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió, de 6 de maig de 2003),
- b) la meitat del percentatge de l'apartat a anterior per a empreses que no estiguen dins de la categoria PIME, amb menys de 750 empleats o que tinguen un volum de negocisinferior a 200 milions d'euros,
- c) la quarta part del percentatge de l'apartat a anterior per a empreses que no estiguen dins de la categoria PIME, amb 750 o més empleats i que tinguen un volum de negocis igual o superior a 200 milions d'euros.
La Conferència Sectorial podrà disminuir el tipus d'ajuda establit per a l'apartat a anterior en un màxim de 10 punts, fins a esgotar el pressupost de la fitxa financera, exclusivament en el cas que no s'arribe a abastar un mínim de cobertura del 50 % del nombre total de sol·licituds en l'àmbit estatal que arriben al mínim de puntuació (20 sobre 100 punts) en la fase de valoració.

 

Llistat de normativa

Vegeu Resolució de 13 de març de 2018

Vegeu Extracte de la Resolució de 13 de març de 2018


Tramitar amb certificat electrònic: 

Per a més informació consulta el GVA.es

20-03-2018 Ajudes per a obres de condicionament de camins rurals de titularitat dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.


Objecte del tràmit

La subvenció té la finalitat de millorar la infraestructura viària rural de titularitat municipal.
Seran obres subvencionables totes aquelles que signifiquen una millora permanent de la superestructura dels camins rurals, bé amb ferm asfàltic, de formigó o de material granular.
Queden exceptuats els projectes que prevegen exclusivament obres aïllades no incloses en les de superestructura, i treballs com els de desherbatge o neteja de camins, apedaçaments i rasants aïllades.
A més, es considerarà una inversió desproporcionada als fins de l'ajuda aquella en què el pressupost de la millora de la superestructura dels camins rurals siga inferior al 60 % del pressupost total de l'obra. Aquestes sol·licituds es podran reduir o denegar.
No seran auxiliables les millores oferides pels contractistes.
Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que es vulguen aportar documents a l'expedient (AGMIA), es podrà fer a través de l'enllaç que hi ha en l'apartat d'Informació complementària.


Qui pot sol·licitar-ho?

 

Podran ser beneficiaris els municipis i les entitats locals menors (ELM) que tinguen atribuïdes competències en matèria de construcció, millora i adequació de camins rurals.

No s'admetran a tràmit les sol·licituds d'aquelles entitats que hagen sigut beneficiàries d'aquestes ajudes en l'exercici immediatament anterior al de la convocatòria.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament


- Els ajuntaments i les ELM podran presentar una única sol·licitud de subvenció per a les seues obres.

- La inversió màxima auxiliable en cada sol·licitud està limitada a 160.000 euros per ajuntament i a 42.000 euros per ELM. La inversió màxima auxiliable no podrà superar l'import de la inversió sol·licitada per l'entitat.

- L'ajuda a concedir serà, com a màxim, un percentatge de la inversió auxiliable dependent del nombre d'habitants de l'entitat sol·licitant:
Menys de 2.000 habitants: 80 %.
2.000 o més habitants: 60 %.

- Podran incloure's, en el càlcul del pressupost, les despeses generals, el benefici industrial i l'Impost sobre el Valor Afegit. Quedaran excloses del dit càlcul altres despeses, com els honoraris de projecte, l'anàlisi del terreny i partides alçades.

- Els preus màxims de les unitats d'obra que cal aplicar, als efectes de determinar el pressupost d'execució material subvencionable de les obres, són els que figuren en la relació de l'annex II de les bases reguladores.

En cada convocatòria, es podrà establir un coeficient d'actualització de preus.
En la convocatòria de l'any 2018, s'estableix un coeficient d'1,0353.

Les obres objecte de subvenció s'han de senyalitzar degudament, segons el model de cartell normalitzat.

No s'acceptaran ni honoraris professionals ni partides alçades, inclús referents a seguretat i salut i, en aquest cas es desglossaran en el projecte i es justificaran en la certificació d'obra amb factures pagades. Tots els elements pressupostats en el projecte d'obres relatius a seguretat i salut en el treball quedaran sense subvenció si no són justificats, en la corresponent certificació d'obres, per factures pagades al subministrador per l'executor material de les obres, datades en el termini que hi haja entre el seu inici i la seua finalització. Les dites factures hauran d'exhibir el justificant de recepció signat del subministrador o, a falta d'això, la còpia de la transferència o qualsevol sistema de pagament bancari.

No se subvencionarà la malla metàl·lica en els sòls de formigó, llevat que el pendent del camí supere el 7 % i s'haurà de justificar, en la certificació d'obra, adjuntant-hi la factura pagada en els mateixos termes indicats en el paràgraf anterior.

Només se subvencionarà l'obertura de caixa en els casos de ferm de macadam.

Només s'acceptarà un tipus de reg en cada tram de camí: reg d'emprimació sobre balasts en preparació de ferm amb tractament asfàltic o d'aglomerat, o reg d'adherència sobre ferms asfaltats quan es reforce, pel seu mal estat, amb un altre reg o amb capa d'aglomerat.

 

Enllaços

Aportació de documentació o esmena d'un expedient existent de sol·licituds d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds

Llistat de normativa

Llei 9/2017, de 8 de novembre

Vegeu l'Ordre de 17 de novembre de 2008 (bases reguladores)

Vegeu la Resolució de 7 de març de 2018

Vegeu l'extracte de la Resolució de 7 de març de 2018

 

Per a mes informació, clic en: GVA.es