Mostrant els resultats de 41 a 50 de 338

28-12-2017 Ajudes 2018 a associacions del sector industrial en el marc del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV)

L'objectiu d'estes ajudes és recolzar les actuacions realitzades pel teixit associatiu de caràcter industrial de la Comunitat Valenciana, que milloren la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana. Seran en concret subvencionables totes o alguna de les següents actuacions, dutes a terme entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2018, que s'emmarquen en alguna de les tipologies següents:

1.1. Organització de programes de formació, trobades, seminaris i conferències destinats a fomentar la millora de la competitivitat i dels processos productius en el sector o en la indústria valenciana.

1.2. Actuacions de foment de l'ecoinnovación i l'economia circular en el sector o en la indústria valenciana.

1.3. Actuacions que ajuden a la transformació del sector al model d'indústria 4.0.

1.4. Actuacions que fomenten la competitivitat de les indústries del sector per mitjà de millores en l'eficiència energètica.

Tindran la consideració de despeses subvencionables les que satisfacen el que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que hagen sigut efectivament pagats entre l'1 de gener de 2018 i la finalització del període de justificació, i s'enquadren en alguna de les categories:

a) Col·laboracions externes, serveis tècnics, serveis professionals i serveis d'informació i difusió que siguen necessaris per a la realització del projecte. No s'admetran despeses de personal propi de les associacions. 

b) Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'Informe de revisió del compte justificatiu de la subvenció per entitat auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud.

L'ajuda consistirà en una subvenció del 100 % de les despeses que siguen considerats com subvencionables. El pressupost mínim subvencionable del projecte global d'actuacions serà de 9.000 euros, IVA exclòs

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 18 de gener fins al 19 de febrer de 2018, ambdós dies inclosos. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

+info: http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2017/12106&L=0

27-12-2017 SERVEF aprova un manual de justificació d'accions de formació professional per l'ocupació

Amb l'objecte de concretar o desenvolupar en l'àmbit competencial de la Comunitat Valenciana la dispersió de la normativa estatal, d'aplicació general, que pot provocar falta de claredat i pèrdua d'eficàcia i eficiència en l'aplicació pràctica de les normes que regulen la justificació econòmica de les diverses accions formatives de formació professional per a l'ocupació, hi ha la necessitat d'unificar-la mitjançant l'elaboració d'un únic text.

En aquest nou manual de justificació de despeses s'inclouen les instruccions destinades a regular el procediment i els requisits necessaris per a l'aplicació de la justificació, de manera que permet facilitar la gestió i la verificació de les despeses justificades.

Podeu consultar el text a http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/11569&L=0

27-12-2017 Ajudes 2018 de l'Agència Valenciana de Turisme a entitats locals, empreses i associacions

1) AJUDES PER ENTITATS LOCALS

- Subprograma 2.1: Certificació de sistemes en recursos i serveis turístics: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17966

- Subprograma 2.2.: Impuls a la imatge de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17092

- Subprograma 2.3.: Suport a la prestació de serveis turístics http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17964 

+info: http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/subvencion/subvencion_2018.html

2) AJUDES PER A EMPRESES, ASSOCIACIONS, FEDERACIONS I FUNDACIONS

15-12-2017 Publicades diverses ajudes per al sector de la ramaderia

Als DOGV de 18/12/17 i 19/12/17 es publiquen les següents ajudes per al sector de la ramaderia de la Comunitat Valenciana:

1-Ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat d'explotacions ramaderes

Es donarà suport a projectes de millora de la bioseguretat i condicions higienicosanitàries, del benestar dels animals i seguretat de l'explotació, promoció de l'extensificació i reorientació de la producció, així com el foment de la ramaderia ecològica, la reducció de costos i millora de la qualitat del producte final, o la reducció d'impacte ambiental i lluita enfront del canvi climàtic

La convocatòria, per a projectes a realizar a 2018 i justificar abans del 15/10/2018, està dotada inicialment amb un import global de 560.000 euros, susceptible d'ampliació al 100 % de l'import de la línia pressupostària de 2018.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18528&version=amp pot accedir-se a la documentació completa per a sol·licitar les ajudes, en un termini de 20 dies naturals des del 14 de desembre

2-Ajudes per al foment de races autòctones en perill d'extinció i control oficial de rendiment lleter per a l'exercici 2018 a la Comunitat Valenciana (http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/11519&L=0)

3-Ajudes a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per a l'exercici 2018 (http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/11517&L=0)

18-06-2018 Fins el 9 de juliol, candidatures als XXI Premis CEEI-IVACE a empreses innovadores

Les empreses interessades en presentar la seua candidatura poden fer-ho a través de http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=8&n=16288, on també poden consultar-se les bases completes.

18-06-2018 Torrent acull el 20 de juny una sessió del cicle de jornades comarcals contra el canvi climàtic

L'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València organitza les I Jornades Comarcals “Canvi climàtic i energia sostenible: mobilitat elèctrica, autoconsum, transició i pobresa energètica” adreçades a personal tècnic municipals, càrrecs electes, representants d’associacions i públic interessat.

Les properes sessions programades són:

  • Torrent 20/06/18
  • Paiporta 27/06/18
  • Sueca16/07/18
  • Ontinyent 18/07/18
  • Sagunt 23/07/18
  • Pobla de Vallbona 25/07/18
  • Gandia 30/07/18

Imprescindible inscripció a través de l'enllaç https://www.aselec.es/cicle-jornades-comarcals-2018

El desenvolupament de les jornades estarà a càrrec d’ASELEC (Associació d’Empreses Elèctriques de València). Punxeu aquí per a descarregar el programa complet.

Per a qualsevol consulta, poden adreçar-se al Servei de Medi Ambient de la Diputació de València:

Joan Aguado (963883977)

Jose Luís García València (963883063)

Coordinador de les jornades, Carlos Sánchez (963719761).

06-06-2018 Divalterra participa al I Seminari-trobada d'Observatoris Socioeconòmics i Urbans Locals

El programa de les jornades inclou una ponència sobre el paper dels agents socials a l'Observatori Socioeconòmic d'Ocupació i Formació de la ciutat de València, una taula rodona de bones pràctiques, i intervencions sobre la coordinació institucional en matèria estadística, a més de reunir diversos representants d'observatoris socioeconòmics locals de tot l'estat.

Aquesta activitat l'organitza l'Ajuntament de València, la seua Fundació Municipal per al pacte per l'ocupació a la ciutat de València (València Activa), la Xarxa Estatal d'Entitats de Desenvolupament Local (REDEL), la Universitat de València, el Servef, la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i els sindicats CCOO-PV, UGT-PV i USO-CV.

>>>>CONSULTAR PROGRAMA

>>>INSCRIPCIÓ (GRATUÏTA)

06-06-2018 Jornada Esperant els Robots

Durant els darrers anys la Comunitat Valenciana ha experimentat tota una sèrie de transformacions econòmiques estructurals que han modificat substancialment les condicions del mercat de treball i les possibilitats de recerca d’ocupació. Entre d’altres, la globalització i l’extensió de les noves tecnologies, han generat noves oportunitats, però al mateix temps també, prenent la crisi econòmica com a punt d’inflexió, s’ha amplificat la precarietat laboral i la recuperació econòmica no ha anat acompanyada d’una recuperació suficient de l’ocupació.

La situació actual del mercat de treball valencià, on persisteixen dificultats importants, no es pot atribuir exclusivament a qüestions de caràcter contractual o institucional. Cal posar les llums llargues i abordar una anàlisi en profunditat que ens permeta identificar quins són els principals reptes i oportunitats, tenint en compte nous elements importants com l’automatització, la sostenibilitat ambiental, la perspectiva de gènere i la inclusió social.

És per això, que el Servei Valencià d’Ocupació, s’ha proposat liderar l’obertura d’un debat públic que contribuïsca a construir una nova narrativa del treball, centrada en les persones i en el seu benestar, i que abrace els canvis per millorar la qualitat de vida de les valencianes i valencians.
 

Lloc: Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MUVIM)
Dies: 12 i 13 de juny del 2018

>>>>>+ INFORMACIÓ I PROGRAMA

>>>>INSCRIPCIÓ