Mostrant els resultats de 41 a 50 de 338

27-12-2017 Ajudes 2018 de l'Agència Valenciana de Turisme a entitats locals, empreses i associacions

1) AJUDES PER ENTITATS LOCALS

- Subprograma 2.1: Certificació de sistemes en recursos i serveis turístics: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17966

- Subprograma 2.2.: Impuls a la imatge de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17092

- Subprograma 2.3.: Suport a la prestació de serveis turístics http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17964 

+info: http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/subvencion/subvencion_2018.html

2) AJUDES PER A EMPRESES, ASSOCIACIONS, FEDERACIONS I FUNDACIONS

15-12-2017 Publicades diverses ajudes per al sector de la ramaderia

Als DOGV de 18/12/17 i 19/12/17 es publiquen les següents ajudes per al sector de la ramaderia de la Comunitat Valenciana:

1-Ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat d'explotacions ramaderes

Es donarà suport a projectes de millora de la bioseguretat i condicions higienicosanitàries, del benestar dels animals i seguretat de l'explotació, promoció de l'extensificació i reorientació de la producció, així com el foment de la ramaderia ecològica, la reducció de costos i millora de la qualitat del producte final, o la reducció d'impacte ambiental i lluita enfront del canvi climàtic

La convocatòria, per a projectes a realizar a 2018 i justificar abans del 15/10/2018, està dotada inicialment amb un import global de 560.000 euros, susceptible d'ampliació al 100 % de l'import de la línia pressupostària de 2018.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18528&version=amp pot accedir-se a la documentació completa per a sol·licitar les ajudes, en un termini de 20 dies naturals des del 14 de desembre

2-Ajudes per al foment de races autòctones en perill d'extinció i control oficial de rendiment lleter per a l'exercici 2018 a la Comunitat Valenciana (http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/11519&L=0)

3-Ajudes a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per a l'exercici 2018 (http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/11517&L=0)

23-07-2018 Ajudes Cambra València per a pràctiques en empreses de la Unió Europea


L'objecte d'aquesta convocatòria és establir el procediment de selecció d'aquells joves interessats a participar en el Pla de Mobilitat del Programa integral de Qualificació i Ocupació de la Cambra de comerç de València i el règim de les ajudes destinades a la realització de les estades de mobilitat contemplades en el citat Pla.

L'objecte del Pla de mobilitat és fomentar la mobilitat transnacional i millorar el nivell de empleabilitat entre els joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que participen en aquest Pla, com es troba emmarcat en el Programa Integral de Qualificació i Ocupació.


Pressupost i finançament de les ajudes.

El nombre d'ajudes i el pressupost de la Cambra de comerç de València per a aquesta
convocatòria és el següent:

Nombre d'ajudes a concedir: 61
Pressupost total: 150.000 €


Quantia de les ajudes

Les ajudes objecte de la present convocatòria s'articulen en dues línies, destinades, d'una banda, a facilitar la realització de pràctiques en empreses en l'estranger per part de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i d'altra banda, afavorir la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'estranger.

a) Pràctiques en empreses
Els joves seleccionats per a realitzar una mobilitat transnacional rebran una ajuda econòmica com a contribució a les despeses de viatge i manutenció durant la seua estada durant el període de formació pràctica en l'estranger i finançarà com a màxim estades de 3 mesos.

Les ajudes econòmiques depenen del país de destinació i s'establiran segons el grup al que pertanga el país d'acolliment. S'han establit els següents grups en funció del cost de vida dels mateixos:

Grups Països:

Grup 1: Països amb cost de vida més alt.
Dinamarca, Irlanda, França, Itàlia, Àustria, Finlàndia, Suècia, Regne Unit.

Grup 2: Països amb cost de vida mitjans.
Bèlgica, República Txeca, Alemanya, Grècia, Croàcia, Xipre, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Eslovènia, Islàndia.

Grup 3: Països amb cost de vida més baixos
Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania, Eslovàquia.

Quantia total de les ajudes

Grup 1: 2.500,00 €
Grup 2: 2.300,00 €
Grup 3: 2.000,00 €

Els destinataris de les ajudes estaran coberts per una assegurança d'accidents, assistència en viatge i responsabilitat civil durant el període de l'estada.


Contractes laborals

Els joves seleccionats per a realitzar una mobilitat mitjançant un contracte laboral en el país de destinació rebran una ajuda econòmica com a contribució a les despeses de viatge.

Les ajudes econòmiques als joves que es desplacen amb un contracte de treball depenen del país de destinació i de la distància a la qual aquest es trobe del seu país de residència. S'han establit les següents quanties màximes en funció de la distància:

Distancia país destinació. Quantia total

Entre 100 i 499 km:        180,00 €
Entre 500 i 1999 km:      275,00 €
Entre 2000 i 2 999 km:   360,00 €
Entre 3000 i 3 999km:    530,00 €
Entre 4 000 i 7 999 km:  820,00 €


Compatibilitat de les ajudes

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol altres que pogueren concedir-se als joves per a la mateixa finalitat, a excepció d'aquelles que siguen finançades per Fons provinents de la Unió Europea.


Requisits d'admissió dels sol·licitants.

Amb caràcter general, els joves sol·licitants hauran de complir amb els següents requisits d'admissió per a obtenir una ajuda econòmica per a la mobilitat:

a) Estar donat d'Alta i ser beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
b) Estar inscrit en el Pla de Mobilitat de la Cambra de comerç de València.
c) Tenir entre 18 i 29 anys en el moment de presentar la sol·licitud (s'entendrà aquest moment en el qual es registre la sol·licitud en la seu la Cambra de comerç).
d) Tenir un coneixement de la llengua anglesa o idioma de treball en l'estranger igual o superior a un nivell B1 conforme al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (*CEFR per les seues sigles en anglés).
i) Superar el procés de selecció objecte de la present convocatòria i comuna a tots els joves que sol·liciten l'ajuda econòmica per a la mobilitat.
f) No haver participat en cap altre Programa o Pla de Mobilitat finançat pel *FSE o la Iniciativa d'Ocupació Juvenil en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020.
g) No trobar-se culpable en cap de les prohibicions al fet que fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.


Mèrits a valorar

a. Motivació cap al Pla de Mobilitat i l'estada internacional en la Unió Europea. [en la qual s'expliquen els motius pels quals vol realitzar la mobilitat i l'objectiu de realitzar-la]
b. Nivell d'idioma acreditat [es podrà realitzar una prova de nivell escrita i oral de l'idioma]
c. Posseir titulació d'acord amb la pràctica demandada.
d. Aportar empresa per a realitzar la mobilitat (El sol·licitant pot aportar l'empresa en la qual realitzarà les pràctiques en el moment de la sol·licitud, enviant juntament amb la resta de documentació, la carta d'acceptació de l'empresa).

Durada de l'estada

Les estades internacionals hauran d'estar finalitzades amb data màxima 15/12/2018.
Tindran una durada mínima de tres mesos i màxima de sis mesos, havent de coincidir amb períodes d'activitat en les empreses o entitats de destinació.
En el cas de concloure l'estada abans de finalitzar la durada mínima establida s'haurà de reintegrar l'import de la beca que sol·licite la Cambra de comerç.

 

>>>>>>>>>>>>DESCARREGA LA CONVOCATORIA

18-06-2018 Fins el 9 de juliol, candidatures als XXI Premis CEEI-IVACE a empreses innovadores

Les empreses interessades en presentar la seua candidatura poden fer-ho a través de http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=8&n=16288, on també poden consultar-se les bases completes.

06-06-2018 Divalterra participa al I Seminari-trobada d'Observatoris Socioeconòmics i Urbans Locals

El programa de les jornades inclou una ponència sobre el paper dels agents socials a l'Observatori Socioeconòmic d'Ocupació i Formació de la ciutat de València, una taula rodona de bones pràctiques, i intervencions sobre la coordinació institucional en matèria estadística, a més de reunir diversos representants d'observatoris socioeconòmics locals de tot l'estat.

Aquesta activitat l'organitza l'Ajuntament de València, la seua Fundació Municipal per al pacte per l'ocupació a la ciutat de València (València Activa), la Xarxa Estatal d'Entitats de Desenvolupament Local (REDEL), la Universitat de València, el Servef, la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i els sindicats CCOO-PV, UGT-PV i USO-CV.

>>>>CONSULTAR PROGRAMA

>>>INSCRIPCIÓ (GRATUÏTA)

06-06-2018 Jornada Esperant els Robots

Durant els darrers anys la Comunitat Valenciana ha experimentat tota una sèrie de transformacions econòmiques estructurals que han modificat substancialment les condicions del mercat de treball i les possibilitats de recerca d’ocupació. Entre d’altres, la globalització i l’extensió de les noves tecnologies, han generat noves oportunitats, però al mateix temps també, prenent la crisi econòmica com a punt d’inflexió, s’ha amplificat la precarietat laboral i la recuperació econòmica no ha anat acompanyada d’una recuperació suficient de l’ocupació.

La situació actual del mercat de treball valencià, on persisteixen dificultats importants, no es pot atribuir exclusivament a qüestions de caràcter contractual o institucional. Cal posar les llums llargues i abordar una anàlisi en profunditat que ens permeta identificar quins són els principals reptes i oportunitats, tenint en compte nous elements importants com l’automatització, la sostenibilitat ambiental, la perspectiva de gènere i la inclusió social.

És per això, que el Servei Valencià d’Ocupació, s’ha proposat liderar l’obertura d’un debat públic que contribuïsca a construir una nova narrativa del treball, centrada en les persones i en el seu benestar, i que abrace els canvis per millorar la qualitat de vida de les valencianes i valencians.
 

Lloc: Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MUVIM)
Dies: 12 i 13 de juny del 2018

>>>>>+ INFORMACIÓ I PROGRAMA

>>>>INSCRIPCIÓ

06-06-2018 CEEI i les Mancomunitats de la Serrania i Alto Turia organitzen una Trobada Empresarial Focus Pyme

 

Focus Pime i Emprenedoria és una iniciativa promoguda i finançada per la Generalitat Valenciana, a través de l'IVACE, dins de la seua política de suport a l'emprendimiento i la pime, cofinançada pel fons FEDER de la Unió Europea.

Les Mancomunitats de la Serrania i Alto Turia, així com el GAL Turia-Calderona, reuniran experiències empresarials d'èxit en el territori, ponents de luxe i entitats representatives de l'ecosistema emprenedor amb l'objectiu de generar oportunitats de negoci i impulsar l'emprendimiento.

L'esdeveniment està dirigit a les pimes amb necessitats d'innovació, pimes de sectors madurs, empreses jóvens innovadores, emprenedors amb projectes empresarials en fase de preincubació, incubació o creació d'empresa, i potencials emprenedors.
 

PROGRAMA (DESCARREGAR PDF)

9:15 - 9:30 h.

Recepció i acreditació d'assistents


9:30 - 10:15 h.

Recursos financers per a pimes i emprenedors

Un dels principals problemes a què s'enfronta qualsevol emprenedor quan pretén crear el seu negoci és la busca de finançament, quines fonts de finançament podem buscar a l'hora de crear la nostra pròpia empresa?.

 • Ramón Ferrandis, Director Àrea Econòmic Financera en CEEI València
 • Aitana Camps, gerent Grup Túria-Calderona (GAL)
 • Eliseo Ordiñaga, Director Servef Chelva

10:15 - 11:45 h.

Emprendre a la teua comarca és possible

És este taller s'escoltaran cinc experiències de la zona per a donar veu a les entitats que han aconseguit assentar-se en la comarca en sectors com el turístic, l'agroalimentari i el forestal.

 • Alejandro Sebastián, Serga
 • Juan Ángel Navarro, Natura Constructiva
 • Ángela del Castillo, Cosmofísica
 • Juan José Martínez, Bodega Terra d’art
 • César Rodrigo, Geonatur
 • MODERA: Aitana Camps, gerente GAL Turia-Calderona

11:45 - 12:30 h.

Networking

Durant l'intercanvi de targetes en el networking, s'habilitarà una espai perquè entitats de la zona tinguen el seu punt d'informació. Així mateix, els assistents que tinguen qualsevol consulta seran atesos per les entitats següents:

 • SERGA. SERVICIOS AGROPECUARIOS S.L. Serveis agropecuaris i cunicultura.
 • NATURA CRONSTRUCTIVA S.L. Serveis forestals, integració, assessoria i consultoria ambiental, manteniment, construcció rural, parcs i jardins.
 • GEONATUR. Turisme actiu i educació ambiental
 • BODEGA TERRA D´ART. Vinyes i bodegues. Valle de Ahíllas.
 • DESATUR COOP. V. Desenvolupament de projectes turístics
 • VIVENATURE 2008 S.L. Empresa de treballs forestals i obres medioambientals.
 • PASTELERIA INDUSTRIAL MONTETURIA S.A. Fabricació i comercialització de pastisseria industrial artesana.
 • CERVEZAS GALANA. Elaboració de cervesa artesana
 • MASQUESETAS. Assessorament al truficultor i anàlisis de planta micorritzada per a producció de tòfona negra.
 • LA ALCUBLANA COOPERATIVA. Cooperativa agrícola olis, vins i altres serveis.

12:30 - 14:00 h. Sigues el protagonista #NoSeasInvisible: La Marca Personal

Mai abans hem tingut en les nostres mans la possibilitat de mostrar-nos professionalment com tenim ara, podem triar entre continuar sent els actors del guió escrit per altres o ser els protagonistes del nostre. Què decidixes?

 • Ximo Salas, Fundador de Ximo Salas Sistemes de Persones

25-05-2018 PLA DE FORMACIÓ 2018 (MAPAMA)


La Direcció general de Desenvolupament Rural i Política Forestal impulsa el “Programa de formació contínua 2018 per a tècnics que desenvolupen les seues activitats en el Medi Rural”. Aquest programa engloba els cursos de la Secretaria General d'Agricultura i Alimentació del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient (MAPAMA). El seu objectiu és que aquesta formació siga un dels instruments de modernització i canvi del medi rural.

Per açò, aquest programa contempla el desenvolupament d'accions formatives, dirigides als col·lectius amb major incidència en el medi rural, i que es troben implicades en els processos de canvi que afavoreixen el desenvolupament rural, les noves tecnologies, innovació, assessorament, sostenibilitat i conservació de recursos i d'acció pel clima, entre uns altres.

Els cursos pretenen formar als tècnics que treballen en els diferents àmbits del medi rural, com a tècnics de les diferents administracions, Xarxes i Grups d'Acció Local, Organitzacions Professionals Agràries, Cooperatives i Associacions del medi rural, Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local i titulats universitaris que treballen en el sistema d'assessorament que es destina als possibles beneficiaris de les ajudes de la PAC sobre la gestió de terres i explotacions.

Els cursos presencials s'impartiran en instal·lacions adequades del MAPAMA.
Els cursos i jornades impartits en format on-line disposaran d'una plataforma web de formació específica.
Les classes emeses mitjançant videoconferència es realitzaran en aules del Ministeri o en el lloc de treball del conferenciant, i a través de l'aplicació específica de la plataforma web de formació.


Des de Divalterra volem fer enfasis en els cursos més pròxims a la formació tècnico-pràctica dels agents de desenvolupament rural, com són: 

 • Els actors del medi rural i el seu paper en la prevenció dels incendis forestals

Dates de Realització: Últim trimestre de 2018 (Madrid) 
Sol·licitud: <<< Clic ací >>>

 • X curs d'actuacions de restauració hidrològic-forestal per a conservació dels recursos naturals i mitigació de la desertificació i el canvi climàtic.

Dates de Realització:24 al 28 setembre. CENCA (S. Fernando H.)
Sol·licitud: <<< Clic ací >>>

 • Curs la planta forestal com a generador de rendes i component biològic de les actuacions de restauració en àrees mediterrànies.

Dates de Realització: 4 al 8 de juny (El Serranillo - Guadalajara)
Sol·licitud: <<< Clic ací >>>

 • ​3ª Edició del curs de formació sobre l'aplicació de la política europea de desenvolupament rural a Espanya.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dates de Realització: 15 al 19 d'octubre CENCA (S. Fernando H.)
Sol·licitud: <<< Clic ací >>>

 • Curs turisme d'experiències en el medi rural 

Dates de Realització: Octubre. (Madrid).
Sol·licitud: <<< Clic ací >>>

 

+ INFORMACIÓ: 

Llistat complet de cursos MAPAMA: <<< Clic ací >>>

Pla de Formació MAPAMA 2018