Mostrant els resultats de 51 a 60 de 338

24-05-2018 VIII Congrés COCAHI (Els centres històrics comercials en la construcció d'Europa).


La Confederació Espanyola de Cascos Històrics (*COCAHI) és una organització sense ànim de lucre, el propòsit del qual és la consecució de les següents finalitats:

 • Defensa del comerç i de les activitats mercantils en els cascos històrics de les ciutats i pobles de l'Estat Español.
 • Facilitar informació sobre les actuacions de les Administracions i organismes públics i privats en els centres històrics.
 • Facilitar la gestió de totes aquelles actuacions encaminades al desenvolupament i la promoció dels cascos històrics.
 • Assessorar sobre les actuacions de les Administracions i els organismes públics i privats en els centres històrics que afecten a les activitats dels associats i al desenvolupament dels centres històrics.
 • Treballar per a la millora general dels cascos històrics, tenint en compte la conservació del seu patrimoni.
   

Programa del congrés: 

Recepció assistents (8:30h)

Acte Institucional

 • DEBAT 1: Models de dinamització del comerç en els Centres Històrics com articuladors de dinamisme econòmic i social.

Presenta: Jose Angel Blanco, Gerent de Compostela Monumental 
Panelistes:

Julia Martínez, Gerent de l'Associació Comerciants Centre Històric València

Patricia  García, Gerent de l'Associació Comerciant Gasteiz-On

Luis Alfonso Rodríguez, Gerent, Associació Comerciants León Gótico
 

 • DEBAT 2: Usos i abusos en l'ocupació de la via pública, en els Centres Històrics.

Presenta: Vicente Inglada, Organització de Consumidors i Usuaris de València
Panelistes:

Representant de la Policia Nacional

Carlos Galiana Regidor, de Domini Públic Ajuntament de València.
 

 • DEBAT 3: Nous escenaris en els Centres Històrics: turistificació vs conservació del patrimoni

Presenta: Javier Marfull, Gerent de la Federació Avilesa d'Empresaris de Comerç
Panelistes:

Eva Blasco, Presidenta de l'Associació Valenciana d'empreses Turístiques.

Ajuntament de Barcelona
 

 • DEBAT 4: Qui marca la pauta? Anàlisi de l'actualitat i tendències en els consumidors

Presenta: Juan Valea, Gerent Cocahi
Ponent: Carlos Mínguez, consultor GFK
 

 • DEBAT 5: Reptes dels Centres Històrics: Mobilitat, capil·laritat i atractividad

Entrevistador: Mariano Bollant, President del Col·legi d'Arquitectes de València.
Tertulians:

Carlos Albillo, Gerent de l'Associació Casc Antic de Pamplona

Agustín Rovira, Director Oficina Comercie i Territori del Consell de Cambres

Maria José Broseta, Presidenta de la Federació de Veïns de València.

 

22-05-2018 Ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica. IVACE


L'objecte de la present resolució és convocar el Fondo de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), per a l'exercici de 2017, destinat a la realització dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana de programes de naturalesa energètica i industrial relacionada amb el sector energètic, tendents a incentivar l'economia de la Comunitat, i més concretament a la implementació d'ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica.

Empreses i entitats beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes empreses –incloses empreses individuals– i ajuntaments, així com qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, amb seu a la Comunitat Valenciana, amb excepció de les comunitats de propietaris d'habitatges.
 

 

Actuacions susceptibles de suport:

Finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 16 de desembre, del Sector Elèctric, i en concret les previstes com a Tipus 1 i Tipus 2 en el Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. En tot cas, les instal·lacions hauran de complir l'establit en el citat Reial decret 900/2015.

No es consideraran finançables en cap cas:
a) Instal·lacions d'autoconsum equipades o que tinguen actius sistemes antiabocament o d'abocament zero, que impedisquen l'abocament instantani d'energia a la xarxa elèctrica.
Amb caràcter excepcional es podran finançar instal·lacions que equipen o tinguen actius aquests sistemes, exclusivament en el cas de subministraments en alta tensió que utilitzen transformadors aeris, i sempre que es demostre que l'energia autoconsumida siga superior al 80% de la qual es produiria si no es comptara amb sistema antiabocament.
b) Instal·lacions formades exclusivament per sistemes de gestió i emmagatzemament energètic no vinculats al sistema de generació objecte de la present convocatòria.
c) Instal·lacions d'autoconsum amb emmagatzemament energètic que no disposen d'equips de gestió intel·ligent de càrrega/descàrrega destinats a l'optimització energètica/econòmica.
 

Tipus d'ajuda:

L'ajuda reemborsable consistirà en la concessió d'un préstec bonificat en el seu tipus d'interès sobre els costos subvencionables dels projectes associats.

Característiques del préstec bonificat:

a) Import màxim del préstec: 500.000 €
b) Percentatge màxim finançable de la inversió: 100% de la inversió.
c) Tipus d'interès: 0%
d) Comissions: sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.
e) Període màxim d'amortització del préstec: 10 anys.
f) Garanties: la garantia serà del 50% de l'import del préstec concedit. Queden exceptuats de l'obligació d'aportar garanties les entitats locals.
g) Ajust de garantia: Una vegada transcorreguda la meitat del període d'amortització del préstec l'IVACE ajustarà d'ofici l'import de la garantia per a mantenir el percentatge del 50%.
 

 

Costos subvencionables

Els costos elegibles que es consideraran en el càlcul a l'efecte de la distribució del pressupost de la convocatòria són els següents:

a) Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d'autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l'energia, sistema de control i regulació, equip de mesura d'energia generada i, si escau, sistema d'emmagatzematge.
En el cas de les instal·lacions de biomassa/biogàs s'inclouen el sistema de producció del biogàs, gas de síntesi o sistema equivalent. 
b) Obra civil estrictament necessària i vinculada a la instal·lació objecte de finançament sent en tot case el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia sobre la vinculació de l'obra civil al projecte.
c) Instal·lacions d'evacuació d'energia fins al punt de connexió.
d) Costos de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d'autoconsum i de producció d'energia elèctrica. 
e) Si escau, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i adreça d'obra, si es tracta de contractacions externes.
La suma dels costos elegibles del projecte a finançar haurà de ser superior a 10.000 euros.

Solament es consideraran susceptibles de suport els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous, sense ús previ.

A l'efecte d'aquesta convocatòria, solament es consideraran susceptibles de suport les instal·lacions d'autoconsum que el seu titular coincidisca amb el titular del punt de subministrament, tant en la modalitat Tipus 1 com en la modalitat Tipus 2.
 

+Info:

• Bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el marc dels fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla eòlic de la Comunitat Valenciana.

• Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XIV, article 126 (DOCV nº 6.931, 27/12/2012).

• Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric (BOE nº 310 de 27/12/2013).

• Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb *autoconsumo i de producció amb *autoconsumo. (BOE nº 243 de 10/10/2015).

17-05-2018 Divendres 18 de maig, I Fòrum d’Ocupació d’Alfafar

 

El FÒRUM OCUPA’T és la primera edició de la major jornada d’oportunitats laborals d’Alfafar que t’apropa al món empresarial i t’ajuda a enfocar millor la teua recerca de feina. EL FÒRUM OCUPA’T és la forma de conèixer de primera mà les oportunitats laborals del territori, el lloc on descobrir les eines i serveis que tens al teu abast per a buscar feina i, a més, on podràs participar i aprendre en totes les activitats que han programat per a tu.

No t’ho penses! Si estàs buscant treball, ves al FÒRUM OCUPA’T!

 

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

Si vols millorar la teua ocupabilitat, inscriu-te a les xerrades i tallers pràctics del Fòrum OCUPA’T on, amb l’ajuda dels nostres experts, podràs millorar les teues competències en la recerca de treball, conèixer les eines que tens al teu abast i desenvolupar les teues habilitats. Impulsa el teu procés de busca de feina i tria el que més s’adapte a les teues necessitats actuals.
 

INFORMACIÓ LABORAL

Apropa’t als stands de les entitats col·laboradores i informa’t dels serveis que poden oferir per a ajudar-te a trobar el treball que estàs buscant. Interactua amb les empreses i entitats, descobreix noves oportunitats laborals, lliura el teu Currículum Vitae i deixa que et coneguen.

 

<<< Inscriu-te >>>

 

16-05-2018 A CANALS,

La Casa de Cultura "Ca Don José" de Canals serà la seu d'aquest important encontre empresarial de la Comunitat Valenciana que se celebra el proper 22 de maig, en horari de 15:30 a 20:00 hores.

El Focus PIME es tracta d'una iniciativa promoguda i finançada per la Generalitat Valenciana a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), que s'inclou en la seua política de suport a l'emprenedoria i les PIME.

L'esdeveniment, amb el que col·labora estretament l'Ajuntament de Canals, congrega a empresaris, emprenedors i a qualsevol persona interessada en el món empresarial, convertint-se en l’encontre més gran de networking de La Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d'Albaida.

Les inscripcions són totalment gratuïtes i poden fer-se a través d’aquest enllaç: 

http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=14&n=13331

 

PROGRAMA DEL FOCUS PIME 2018

 • 15:15 - 15:30 h. Recepció i acreditació d'assistents.
 • 15:30 - 16:30 h.POTENCIA LA MARCA DEL TEU NEGOCI I CAPTA I FIDELITZA CLIENTS PER INTERNET”.

            Ponent: Juanjo del Pou (Consultor de SEO & Màrqueting Online. Especialista en SEO i posicionament web).

 

 • 16:30 - 17:45 h. “OPORTUNITATS DE NEGOCI. CASOS D’ÈXIT”. 

Ponents:

- Carlos García (CEO de Flamingos).

- Rafael Suñer (La Socarrada)

- Antonio Varea (gerent Spai Solana)

- Modera: Emilio Talens (Vicepresident d'ASSOCIEM).

 

 • 17:45 – 18:30 h. Networking.

 

 • 18:30 – 20:00 h. “EMPRENDRE, UNA AVENTURA D’ÈXITS I FRACASSOS”.

Ponent: Javier Echaleku (fundador de Kuombo).

 

Per a Ricardo Requena, alcalde i regidor de Promoció Socioeconòmica, "des del departament estem molt satisfets de què el Focus PIME de la nostra zona es duga a terme a Canals. Amb aquest esdeveniment i la Setmana de Formació Empresarial, celebrada tan sols una setmana abans, continuem esforçant-nos per a oferir formació gratuïta i de qualitat a totes aquelles persones que busquen ampliar les seues competències en el món laboral".

16-05-2018 Jornada de difusió dels programes de suport a la indústria (IVACE)

 

El IVACE organitza  juntament amb MINECO, una jornada per a donar a conèixer a les empreses els instruments d'ajuda i finançament que posen al seu abast les diferents administracions públiques per a augmentar la seua competitivitat, guanyar en dimensió i tenir un major accés als mercats internacionals.

Dins del nostre objectiu compartit d'impulsar a la indústria i en concret, per a facilitar l'accés al finançament dels projectes industrials, des de la Secretaria General d'Indústria i PIME del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE.


OBJECTIU: De la Jornada és donar a conèixer a les empreses els instruments d'ajuda i finançament que posen al seu abast les diferents administracions públiques per a augmentar la seua competitivitat, guanyar en dimensió i tenir un major accés als mercats internacionals.


PROGRAMA:

10:45 Recepció de les empreses assistents

11:00 Obertura de la jornada Júlia Company Sanus Directora General del IVACE

11:10 Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat: Línies de Suport Financer a la Indústria. Línies de finançament de la DGIPYME, ENISA i CDTI

Juan Ignacio Moratinos Sotsdirector General de Gestió i Execució de Programes de la DGIPYME.

Sergio Lourenso Departament d'Energia, Transport, Fabricació i Societat Digital del CDTI.

Pedro Da Silva Director Econòmic Financer de Enisa

12:00 Línies de Suport a la Indústria a la Comunitat Valenciana

Javier Mínguez Pontones Cap d'Àrea d'empreses i Associacions IVACE

12:20 Col·loqui i debat

DATA: 30 de maig

LLOC: Ciutat Administrativa 9 d'octubre, València

PLACES: Limitades

ASSISTÈNCIA: Gratuïta


Més informació i inscripció a l'esdeveniment IVACE

14-05-2018 Taller de creación de empresas para emprendedores agroalimentarios (Carcaixent)La Conselleria d'Agricultura, a través de les Estacions Experimentals Agràries de Vila-real i Carcaixent, pertanyents al Servei de Transferència de Tecnologia, organitza aquest Taller de creació d'empreses per a emprenedors agroalimentaris, explicant per a açò amb la participació de diversos ponents, tant de l'empresa privada com de la pública, i amb la intervenció l'últim dia d'un jove emprenedor agroalimentari que parlarà sobre la seua experiència en la creació i funcionament de la seua empresa agroalimentària.

Es tracta d'un curs en format de taller, i dirigit als qui cerquen iniciar algun tipus de negoci en el sector agroalimentari, estant dividit en 5 sessions en les quals s'abordaran els principals aspectes que determinen l'inici d'una empresa, com són: la cerca i generació d'idees de negoci; les formes jurídiques i els tràmits per a la creació de l'empresa; l'impuls i desenvolupament de l'itinerari emprenedor; el Pla d'empresa; i la comercialització, venda i posicionament dels productes.

I tot açò sota el fil conductor del Lienzo de Canvas aplicat al sector agroalimentari, eina fonamental que ens permetrà comprendre i treballar el model de negoci des d'un punt de vista integrat i en el qual s'entén l'empresa com un tot, i l'aplicació específica del qual al sector agroalimentari es treballarà en aquest Taller, presentant el primer dia, i realitzant i validant l'últim dia el model de negoci agroalimentari que es plantege en el Taller, i el resultat del qual ens porporcionará una visió real de la possibilitat o no que el model de negoci plantejat siga viable i rendible.Quan i on es realitzen els tallers? 

Començament: el dilluns, 04 de juny de 2018 a les 16:00
Finalitza: el dimecres, 13 de juny de 2018 a les 19:00

Estació Experimental Agrària de Carcaixent Partida Barranquet, s/n Carcaixent (València).

 

14-05-2018 Ajudes econòmiques destinades al foment de l'ocupació de 2018. Programa integral de qualificació i ocupació.

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir el règim de les ajudes destinades a fomentar la creació d'ocupació a través d'ajudes a les empreses per a la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, així com a recolzar el desenvolupament de noves activitats empresarials i/o professionals dutes a terme pels joves beneficiaris d'aquest Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Pressupost:
El pressupost de la Cambra de Comerç de València per a la concessió de les ajudes a la contractació per a cada línia d'ajudes és la següent:

Línia 1. Ajudes a la Contractació. Pressupost: 445.500 €.

Línia 2. Ajudes a l'Autoocupació. Pressupost: 36.000 €.

Accions subvencionables i quantia de les ajudes.
Les ajudes objecte de concessió s'articulen en dues línies destinades d'una banda a incentivar i fomentar la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i, d'altra banda, a incentivar l'engegada de noves activitats empresarials i/o professionals per joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

Les dues línies que es contemplen són:

Línia 1 – Ajudes a la Contractació.
Característiques dels contractes: L'import de la subvenció concedida per cada contractació realitzada serà de 4.950 €, no podent ser en cap cas superior. De conformitat amb el que es disposa en el penúltim paràgraf del preàmbul d'aquesta convocatòria.

La contractació haurà de formalitzar-se amb persones que en la data d'inici de la mateixa siguen beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en els termes previstos en la normativa estatal que ho regula, i que almenys hagen finalitzat l'orientació vocacional dins del Pla de Capacitació del PICE.

La tipologia de contractes subvencionables és la següent: 

a) Contractes indefinits. 
b) Contractes temporals. 
c) Contractes en pràctiques. 
d) Contractes per a la formació i l'aprenentatge. 
El contracte serà formalitzat amb el beneficiari/a quedant en tots els seus aspectes (formalització, execució i extinció) sotmès a la legislació laboral vigent en el moment de la contractació. 

No tindran la consideració de subvencionables els contractes formalitzats amb persones que hagueren tingut relació laboral amb el beneficiari/a o empresa vinculada en els sis mesos anteriors al de la formalització del contracte presentat en el marc de la present convocatòria d'ajudes. 

A aquests efectes, no es considerarà que existeix relació laboral prèvia del jove amb l'empresa quan el jove haja estat realitzant un període de pràctiques de caràcter no laboral en l'empresa corresponent. 

Qualsevol que siga la tipologia de contracte triada, s'haurà de garantir un manteniment mínim de l'ocupació durant almenys els sis primers mesos, a explicar des de la signatura del contracte. 

En tot contracte que es ferm a l'empara d'aquesta convocatòria ha d'incloure's una referència al cofinançament del mateix pel Fondo Social Europeu i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020. 

Únicament es consideraran vàlids els contractes signats a jornada completa o temps complet.

Línia 2 – Ajuda a l'Autoocupació 
L'engegada d'una nova activitat empresarial i/o professional duta a terme per joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil rebrà una ajuda econòmica de 600€, no podent ser en cap cas superior. 

L'engegada de la nova activitat empresarial i/o professional deurà dur-se a terme per joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que hagen finalitzat l'orientació vocacional dins del Pla de Capacitació del PICE, ja siga com a persona física que en nom propi desenvolupa l'activitat econòmica o professional a títol lucratiu, o mitjançant la seua participació, com a soci en una societat civil o comunero en una comunitat de béns segons el previst en l'article 305 del Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. S'exclouen, en aquest cas, les meres aportacions de capital. En aquest cas, a més, només podrà atorgar-se una única ajuda per activitat empresarial i/o professional, amb independència que en la mateixa participe més d'un jove que reunisca els requisits assenyalats. 

A l'efecte de la present convocatòria, no serà compatible l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms amb l'alta simultània en altres Règims de la Seguretat Social en el moment de la concessió de l'ajuda. 

Qualsevol que siga la forma jurídica en què la nova activitat empresarial i/o professional haguera iniciat la seua activitat, aquesta haurà de romandre en situació d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant un mínim de 12 mesos.

 

+info 

<<< Convocatoria Garantia Juvenil >>> (ajudes autoocupació)

<<<Convocatoria Garantía Juvenil>>> (ajudes a la contractació)

11-05-2018 Canals acollirà la Trobada Empresarial Focus Pimes i Empreniment


Focus Pyme y Emprenedoria és una iniciativa promoguda i finançada en anys anteriors per la Generalitat Valenciana, a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), dins de la seua política de suport a l'emprendimiento i la pime, i ha comptat amb el cofinançament dels fons FEDER de la Unió Europea, dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Enguany està previst sol·licitar el finançament de l'IVACE-Generalitat Valenciana i FEDER-Unión Europea.
 

PROGRAMA

15:15 - 15:30 h.  

Recepció i acreditació d'assistents

15:30 - 16:30 h.

Potència la marca del teu negoci i capta i fidelitza clients per internet

La creació d'una web corporativa de qualitat i la difusió de contingut optimitzat en el blog i les xarxes socials permeten aportar valor a la marca del negoci a més de captar i fidelizar clients.

 • Juanjo del Pozo, Consultor de SEU & Màrqueting Online. Especialista en SEU i posicionament web

16:30 - 17:45 h.

Oportunitats de negoci. Casos d'èxit Adaptar-se al mercat és possible

En este taller et mostrarem els casos d'èxit de distintes empreses que han observat les tendències del mercat transformant-les en noves oportunitats de negoci. Innovar és la clau de l'èxit econòmic i empresarial. Et comptarem com unes quantes empreses de diferents sectors han desenvolupat la seua estratègia de negoci per a posicionar-se en el mercat i obtindre els millors resultats.

 • Carlos García, CEO de Flamingos

17:45 – 18:30 h.

Networking

18:30 – 20:00 h.

Emprendre, una aventura d'èxits i fracassos

Després de més de 25 anys d'experiència com comercial i emprenent en diferents projectes, Javier ens compte la història dels seus errors com un aprenentatge cap a l'èxit. Un recorregut en què va aprendre a gestionar els fracassos per a afrontar una nova etapa de negoci. Els nostres majors errors són els nostres grans mestres. Una xarrada motivadora i inspiracional orientada a emprenedors que temen equivocar-se.

 • Javier Echaleku, fundador de Kuombo 

 

+ info: 

<<< Inscripció a la jornada >>>

10-05-2018 Curs presencial gratuït: “Bases de la producció agroecològica. C. Valenciana”


L'agricultura i alimentació ecològiques plantegen nous mètodes de producció en resposta a la creixent demanda per part de la ciutadania d'aliments sans i assegurances conreades mitjançant tècniques respectuoses amb el medi ambient. És molta la superfície destinada a produir aliments, restada als espais naturals, en la qual s'utilitzen tècniques intensives que impacten negativament en la qualitat tant dels aliments com del sòl fèrtil i deriven en la pèrdua de biodiversitat conreada i silvestre; erosió; eutrofització etc.

L'agricultura ecològica és la proposta de l'Agroecologia per al maneig sostenible dels agrosistemes i per a conservar la capacitat productiva de les nostres terres cultivables. Aquest maneig ecològic es basa a mantenir la fertilitat del sòl mitjançant l'equilibri proporcionat per la biodiversitat i el tancament de cicles de matèria i energia, i en el moment actual es presenta com a alternativa rendible, real, vàlida per a la recuperació ambiental i social d'àmplies zones rurals.


Objectius:

 • -Familiaritzar-se amb les bases teòriques del maneig sostenible dels agroecosistemes.
 • -Conèixer el procés de conversió i la normativa de la producció ecològica.
 • -Analitzar els problemes que provoca l'agricultura convencional i el paper que juga l'Agroecologia a nivell mediambiental i social.
 • -Aproximar-se a experiències pràctiques reals que faciliten la cerca d'ocupació en el sector.


Descripció del curs:

Curs presencial

Durada: 35 hores

Professorat: Experts socis de SEAE i professionals del sector: Víctor Gonzálvez (SEAE), Dolores Raigón (SEAE-UPV), Rodolfo Canet (CDAS-*IVIA), Alfons Dominguez i Josep Roselló (SPEIT), Rosa Vercher (UPV), Anna Gomar (La Va unir), Ana Lladosa (*CAECV) i uns altres, a més d'empreses del sector.


Metodologia:

El curs es realitzarà mitjançant sessions presencials en horari de matí i vesprada. Les ponències es desenvoluparan en format classe magistral, debat o taula redona amb empreses del sector. A més, es realitzarà la visita a una o dues finques frutícolas ecològiques. L'assistència a almenys un 80% de les classes és obligatòria per a l'obtenció d'un certificat.+info

<<< Preinscripció online >>>

 

09-05-2018 Jornada d'empreniment agroalimentari (Foios)


La Jornada està plantejada de manera transversal, atenent a l'actual diversitat de sectors relacionats amb la agroalimentació, i abordant les diferents línies de productes i serveis agroalimentaris, entre ells, els xicotets transformats, el agroturisme, els productes artesans, els ecològics, la gastronomia, la salut i benestar, etc., fent un especial recalcament en els productes locals i en els canals curts de comercialització i de venda directa.

També aportant idees i solucions per a donar un valor afegit a aquests productes i afavorir una diferenciació dels mateixos, la qual cosa en definitiva es traduirà en una major rendibilitat per al productor i comercializador. Açò potenciarà a més, el comerç local i afavorirà els valors de proximitat, socials, mediambientals, naturals, ecològics, de turisme rural, saludables i gastronòmics que la societat actualment demanda.

Per a poder desenvolupar el citat, la Jornada començarà amb l'exposició i desenvolupament d'un itinerari-guia amb les 5 claus per a aconseguir l'èxit en la comercialització dels nostres productes agroalimentaris: mercats, canals de comercialització, diferenciació del producte/servei, posicionament i visibilitat; i es continuarà amb diversos aspectes relacionats amb la seguretat i sanitat agroalimentària.

Posteriorment intervindran els 3 emprenedors agroalimentaris que exposaran les seues experiències personals i els seus coneixements pràctics sobre com i de què forma comercialitzar els productes per a obtenir una major rendibilitat, acabant la Jornada amb una taula redona en la qual es podran debatre tots els temes exposats amb la finalitat d'obtenir unes conclusions que puguen ser satisfactòries per a tots els productors agroalimentaris de la comarca.


<<< Quan? El dimarts, 29 de maig de 2018 de 16:00 a 19:00 >>>

<<< On?  Centre Social de Foios C/ Periodista Badía, 5 Foios (València) >>>