Mostrant els resultats de 61 a 70 de 119

03-08-2017 Fins del 20/9, sol·licituds d'ajudes de la Diputació de València a inversions financerament sostenibles

Poden acollir-se a la convocatòria diverses accions lligades al desenvolupament local, com per exemple, les realitzades sobre immobles de titularitat municipal en matèries com la millora d'estructures agropecuàries i sistemes productius, indústria, comerç, informació i promoció turística, societat de la informació, vies públiques o gestió del patrimoni, entre d'altres.

Les inversions es durant a terme per entitats locals i EATIMs de menys de 50.000 habitants i el termini de presentació de sol·licituds acaba el 20 de setembre

+info: BOP i web Diputació de València

31-07-2017 Divalterra mostra la galeria empresarial online de la Xarxa ADL en 2 jornades celebrades a Vilamarxant i Nàquera

L'empresa pública de la Diputació de València, Divalterra, a través de la seua àrea d'Estudis i Planificació Estratègica, ha presentat la seua galeria empresarial en dues jornades empresarials organitzades per la Mancomunitat Camp de Túria i els ajuntaments de Vilamarxant i Nàquera.

Aquestes reunions, celebrades sota el format de desdejunis i sobretaules empresarials, han servit per a presentar a l’empresariat local les ferramentes de promoció empresarial que la Diputació de València posa al seu abast a través de la iniciativa Xarxa ADL de Divalterra.

La galeria empresarial de Divalterra, a través dels/les Agents de Desenvolupament Local dels municipis integrats en la Xarxa ADL, ofereix gratuïtament la presència de les empreses en un espai web (www.galeriaempresarial.es), el qual, sobre el mapa del municipi, mostra els comerços i empreses i totes les seues dades de contacte, a més d'un espai web on publicar fotografies, descripcions dels seus productes i una altra informació d'interès.

De la gestió diària d'aquestes galeries empresarials online s'encarreguen les Agències de Desenvolupament Local (ADL) que, com la de la Mancomunitat Camp de Túria i altres 142 entitats de la província, s'han adherit ja al projecte Xarxa ADL de Divalterra, donant cobertura directa o indirecta a 235 municipis.

La gerent de l'empresa pública, Agustina Brines, ha indicat que “aquesta galeria empresarial s'emmarca en les accions que Divalterra ha engegat per a promoure el desenvolupament socioeconòmic dels municipis valencians, que és una de les nostres línies estratègiques clau, tal com recull l'objecte social de l'empresa”.

Segons el director de l'àrea d'Estudis i Planificació Estratègica de Divalterra, Miguel Ángel Ferri “la finalitat d'aquesta galeria virtual és ajudar a les empreses a contactar amb el seu públic objectiu i millorar la seua visibilitat online ja que en molts casos, sobretot en les empreses més xicotetes de municipis de reduïda dimensió, suposa una primera aproximació a l'entorn online com a espai de promoció, així com un millor contacte de l'empresa amb el seu ajuntament a través dels Agents de Desenvolupament Local”.

Col.laboració tècnica
A més de participar en les jornades de presentació de la iniciativa, Divalterra col.labora tècnica i tecnològicament en el treball de camp per a actualitzar les bases de dades d'activitats empresarials, incorporar-les a la galeria comercial online, presentar els serveis oferits per les administracions participants, i arreplegar les necessitats i propostes de l'empresariat local que està duent a terme la Mancomunitat Camp de Túria als 17 municipis que la conformen.

Per la seua banda, la Mancomunitat Camp de Túria ha presentat en aquestes jornades les diferents accions que s'estan desenvolupant dins de l'Acord Territorial d'Ocupació, amb el suport dels ajuntaments de la comarca i el finançament de la Generalitat Valenciana a través del SERVEF.

L'execució de l'Acord Territorial d'Ocupació comporta la posada a disposició de les empreses i persones emprenedores de la comarca d'una sèrie d'accions formatives sobre noves tecnologies, coaching o mentoring empresarial personalitzat, amb la col.laboració dels diferents ajuntaments de la comarca, associacions de comerciants, sindicats i l'Associació de Treballadors Autònoms, tots ells signataris de l’Acord.

Les jornades, amb intervencions dels responsables tècnics de Divalterra i la Mancomunitat Camp de Túria, han comptat amb la presència d'empresaris, associacions empresarials, responsables polítics i representants de la Universitat de València (encarregada del diagnòstic del territori que s'està duent a terme al Camp de Túria).

Les reunions celebrades a Vilamarxant i Náquera són les primeres que es duen a terme en el marc de les diferents trobades que s'han programat dins del projecte pilot “Coaching per a la Millora de la Empleabilitat”.

31-07-2017 Fins el 20/10, sol·licituds d'ajudes del Fons de Compensació del Pla Eòlic a entitats locals

El Fons de Compensació té com a objectiu l'aplicació de les actuacions globals de compensació i equilibri territorial contemplades en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV). Aquest fons es nodreix dels ingressos de les empreses adjudicatàries com a contribució a les estratègies d'actuació del Pla.

Amb caràcter general, el Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV) està destinat a aquells municipis, consorcis i mancomunitats de municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les 15 zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques relacionades en ell. 

*AJUDA: Fins el 100% dels costos subvencionables

*PROJECTES SUBVENCIONABLES:

Projectes de millora d’infraestructures rurals i de serveis

 • Millora en camins rurals d’accés a muntanyes.
 • Millora de la xarxa viària rural d’accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
 • Instal•lació de punts d’enllumenat públic en vials d’accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
 • Reforma d’instal•lacions d’enllumenat exterior. Les noves instal•lacions d’enllumenat exterior i les reformes o renovades hauran de complir les prescripcions contingudes en el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal•lacions d’enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries, sempre que els siga aplicable.
 • Treballs d’electrificació rural encaminats a estendre la xarxa d’energia elèctrica a alqueries, granges, instal•lacions o edificacions rurals aïllades.
 • Treballs de millora de la xarxa d’energia elèctrica, com substitució o ampliació de la línia elèctrica aèries o subterrànies, suports, centres de transformació, elements auxiliars de xarxa, així com qualsevol altre relacionat amb la millora de la xarxa elèctrica.
 • Neteja i millora de vies pecuàries, desbrossament, consolidació d’afirmat, concreció de llindes, senyalització, així com qualsevol altre relacionat amb el manteniment de vies pecuàries.
 • Qualsevol altre que supose la millora d’infraestructures rurals i de serveis.

Projectes d’impuls de les energies renovables:

 • Organització de campanyes divulgatives, a través de tríptics, fullets o altres mitjans, sobre els beneficis ambientals i socioeconòmics de la implantació d’instal•lacions d’aprofitament d’energies renovables.
 • Realització de xarrades i cicles de conferències sobre les energies renovables.
 • Organització de fòrums de debat i taules redones en centres socials i culturals sobre les energies renovables i el seu paper en el futur escenari energètic.
 • Organització de tallers o aules pràctiques relacionats amb els dispositius d’aprofitament d’energies renovables.
 • Construcció de centres demostratius destinats a l’estudi o difusió de les energies renovables.
 • Promoció del coneixement sobre energies renovables a través de concursos, premis, així com qualsevol altre relacionat amb la promoció en l’àmbit de les energies renovables.
 • Construcció i equipament d’instal•lacions d’aprofitament de les energies renovables.
 • Qualsevol altre que tinga com a fi l’impuls de les energies renovables.

Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques:

 • projectes que incidisquen en la millora de l’entorn social i econòmic.

*PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 7/8 AL 20/10/2017

*PERIODE ELEGIBLE DESPESES: FINS EL 29/10/2018

*PERIODE DE JUSTIFICACIÓ: FINS EL 29/10/2018

+info: web IVACE i DOGV 28/07/17

 

 

28-07-2017 S'aproven definitivament els Grups d'Acció Local (GAL) LEADER

La Generalitat Valenciana, a través de les resolucions publicades al DOGV de 26 de juliol  i de 28 de juliol de 2017, ha concedit un total d'11.659.786,21 euros per a 4 associacions de municipis rurals de la província de València, reconegudes com a Grups d'Acció Local (GAL) del programa europeu LEADER.

Els Grups d'Acció Local "Túria-Calderona"(centrat en les comarques de La Serranía, El Racó d'Ademuz, El Camp de Túria, El Camp de Morvedre i part de L'Horta Nord), "Rurable" (amb municipis de La Foia de Buñol, La Plana d'Utiel-Requena i La Vall de Cofrentes-Ayora), "Som Rurals" (que integra localitats de La Safor, La Vall d'Albaida i La Costera), i "Caroig-Serra Grossa-Riberes de Xúquer" (amb localitats de La Canal de Navarrés, La Ribera Alta i La Ribera Baixa), han vist així aprovades les seues estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP) i han obtingut finançament per a dur-les a terme fins a 2020, dins un àmbit d'actuació que inclou 160 municipis de la província de València.

Cal destacar que 187 municipis (un 70%) dels 266 que conformen la província de València ténen menys de 5.000 habitants, i, entre ells, trobem 83 localitats de menys de 1.000 habitants, dada que posa de manifest la dualitat existent entre els territoris d'interior, amb major pes de la ruralitat, i les poblacions principals situades majoritàriament a prop la costa.

L'enfocament LEADER proporciona als nuclis rurals els instruments necessaris per a ocupar un paper actiu en la definició del seu propi futur, a través del foment de la participació local en l'elaboració i posada en marxa d'estratègies de desenvolupament sostenible.

Les accions a dur a terme volen promoure el desenvolupament endògen, integrat i sostenible del territori de la província de València apostant per la relació entre activitats de desenvolupament rural, fomentant respostes innovadores i provant noves formes de satisfer les necessitats de les zones rurals.

Entre les activitats que els diferents GALs plantegen dur a terme en els propers exercicis, fruit dels processos de participació local que han faciltat les aportacions dels propis agents socioeconòmics més propers al territori, destaquen la realització de trobades i fòrums per a l’intercanvi d’experiències i informació, la potenciació del treball en xarxa en matèria de producció agropecuària i agroalimentària, la definició i posada en marxa d'accions promoció conjunta a mercats externs, o el foment de la creació de canals curts de comercialització de productes de la zona, entre moltes d'altres iniciatives.

28-07-2017 Del 4 al 26 de setembre, ajudes RIS3CV I+D+I empresarial

Al DOGV de 28 de juliol es convoca la concessió per part de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de subvencions vinculades a accions, desenvolupades durant l’exercici 2017, per a promoure i facilitar el desenvolupament de les mesures empresarials en matèria d’I+D+i previstes en l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació de la Comunitat Valenciana (RIS3- CV), per mitjà de les següents actuacions:

*Organització de jornades i seminaris destinats a facilitar que les empreses participants puguen escometre les mesures del RIS3-CV previstes.

*Participació en fires, congressos i plataformes de caràcter tecnològic i científic l’objectiu del qual siga difondre els resultats entre el teixit empresarial o actuar com a representació d’un col·lectiu empresarial.

*Posada en marxa i dinamització de plataformes web col·laboratives per a la difusió de continguts i la participació d’empreses i d’agents de l’oferta cientificotecnològica i de l’ecosistema d’innovació i emprenedoria.

*Preparació de projectes per a la seua presentació a convocatòries de programes nacionals i de la Unió Europea (UE) que complementen o potencien les mesures previstes

Els potencials beneficiaris són:

a) Entitats sense ànim de lucre -públiques o privades– amb persolitat jurídica pròpia i seu a la Comunitat Valenciana, que de forma habitual presten serveis a les pimes en matèria de suport a la innovació i a la modernització en les seues diverses formes i així es reculla en els seus estatuts.

b) Entitats jurídiques amb seu a la Comunitat Valenciana que gestionen clústers empresarials i que reunisquen la condició d’agrupació empresarial innovadora segons la definició de l’apartat 92 de l’article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (Do L 187 de 26.06.2014).

La dotació pressupostària de la convocatòria 2017 és d'1.910.000 euros.

El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el dia 4 de setembre de 2017 i finalitzarà el 26 de setembre de 2017, ambdós inclosos

28-07-2017 Subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valenciana

Potencials beneficiaris:

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases: a) Les cooperatives agroalimentàries, o les cooperatives de segon grau constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries, resultants d’un procés de fusió. Les entitats participants en el procés podran ser, a part de cooperatives o escissions d’aquestes, societats civils o mercantils.

b) Les cooperatives de segon grau constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries.

c) Els grups cooperatius constituïts majoritàriament per cooperatives agroalimentàries.

d) Les societats mercantils en què, almenys el 50 % de les seues persones sòcies siguen cooperatives agroalimentàries i posseïsquen més del 50 % dels drets de vot de l’entitat.

e) Les cooperatives agroalimentàries que s’integren en qualsevol de les entitats resultants descrites en les lletres b, c i d. En aquest cas, els únics conceptes subvencionables seran la maquinària i béns d’equip que hagen d’adquirir, d’acord amb el que estableix el Pla d’integració.

Accions subvencionables:

Les cooperatives agroalimentàries que estiguen immerses en un procés d’integració, el resultat del qual siga una de les persones jurídiques definides en la base segona, podran rebre una subvenció per les despeses en què incórreguen vinculats a aquest procés.

Els estatuts de l’entitat resultant de la integració, recolliran el compromís de les persones sòcies que la integren, d’aportar a aquesta la totalitat de la seua producció compromesa en el procés, per a la seua comercialització en comú, així com a mantindre’s en aquesta durant un període mínim de cinc anys.

Les entitats resultants de la integració hauran de mantindre la seua activitat durant almenys cinc anys des de la seua constitució.

Seran subvencionables les despeses amortitzables i d’inversió, recollides en el Pla d’integració, d’acord amb el detall següent: inversions materials, com a construcció, adquisició i millora de béns immobles, maquinària i béns d’equip, elements mòbils i programes informàtics.

Quant a les despeses amortitzables, es podran considerar les despeses de constitució de la nova entitat i d’assessoria per a la preparació del projecte d’integració i de la inversió auxiliable.

Seran subvencionables les despeses corrents de gestió generades per la integració, recollits en el Pla d’integració, que incloguen els conceptes següents:

a) Lloguer d’immobles destinats a oficines, així com material consumible.

b) Serveis de comunicacions, energia elèctrica, subministrament d’aigua i neteja de locals.

c) Assessorament jurídic, fiscal, laboral i elaboració d’auditories.

d) Retribucions del personal tècnic, d’administració i direcció, directament relacionat amb el projecte, en què s’inclou les despeses de formació necessaris per a adaptar-se a la nova estructura. També seran auxiliables, les despeses de personal derivades de l’adequació de les plantilles laborals, a la situació resultant després de la integració.

e) Dietes i despeses de viatge relacionades amb el procés d’integració, inclòs el lloguer de vehicles.

f) Despeses d’amortització dels actius que siga necessari desinvertir a causa de la integració, que hauran d’estar avalats per l’informe d’auditoria corresponent.

Admissibilitat de les despeses com a subvencionables:

Per a l’admissió de les despeses com a subvencionables, s’hauran de tindre en compte les precisions següents:

a) Els costos generals com a honoraris de serveis d’arquitectura, enginyeria i consultoria, no podran superar el 12 % del cost total de la inversió.

b) No seran subvencionables les despeses realitzades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda. Únicament seran subvencionables les despeses següents realitzades amb anterioritat a la presentació de la sol· licitud de la subvenció: honoraris tècnics, estudis de viabilitat, despeses de constitució de la nova entitat i d’assessoria per a la preparació del projecte d’integració i de la inversió auxiliable, adquisició de patents o llicències i obtenció de permisos.

c) No seran subvencionables els costos d’adquisició de terrenys.

d) En cap cas les despeses subvencionables podran superar el valor de mercat.

Les despeses en arrendaments financers (lísing) per a l’adquisició d’actius seran subvencionables durant les anualitats incloses en la resolució de concessió de la subvenció. No seran subvencionables les despeses que superen el cost de mercat i els següents costos lligats al contracte d’arrendament financer: impostos, marge de l’arrendador, interessos de costos de refinançament, despeses generals o assegurances.

Quantia i compatibilitat de les subvencions

La dotació pressupostària ascendix a 1.145.000 euros.

La quantia de la subvenció no podrà superar el 50 % de la despesa subvencionable. Igualment, no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, comptador a partir del 28 de juliol de 2017.

27-07-2017 RÈCORD HISTÒRIC DE CONTRACTACIÓ JUVENIL EN L'AJUNTAMENT DE CULLERA

El consistori incorpora 27 nous jóvens a la plantilla municipal i Invertix altre mig milió d'euros en el foment de l'ocupació de menors de 30 anys

L'aposta de l'Ajuntament de Cullera i la Generalitat pel foment de l'ocupació entre els jóvens s'ha tornat a materialitzar hui amb la incorporació de 27 nous treballadors menors de 30 anys a la plantilla municipal, la major contractació d'estes característiques a benefici d'este col·lectiu mai duta a terme pel consistori.

Es tracta dels seleccionats a través del programa Avalem Joves, persones amb i sense formació, que han obtingut una oportunitat per a formar-se i treballar en l'Administració local cullerenca amb un contracte d'un any de durada.

L'alcalde de Cullera, Jordi Mayor, els ha rebut este matí en el saló de plens i els ha donat la benvinguda. La majoria són veïns de Cullera i reforçaran àrees clau del consistori com ara Serveis Exteriors, l'Agència de Desenvolupament Local, Urbanisme, Serveis Socials, Medi Ambient, Educació, Cultura, Patrimoni o Informàtica entre d'altres.

 

Solament enguany el consistori invertirà prop d'un milió d'euros en programes de contractació dirigits a persones menors de 30 anys. Esta quantia unida als més de 400.000 euros de la borsa social d'ocupació, els programes de beques municipals remunerades, els diversos plans subvencionats de contractació, l'ampliació de la plantilla de Serveis Socials o la borsa d'ocupació dels aparcaments d'estiu fan que Cullera dedique en estos moments més de 2 milions d'euros a foment de l'ocupació.

 

«Es tracta d'una xifra rècord en la història del nostre municipi», remarca l'alcalde, «perquè hem passat d'un govern que dedicava zero euros a ocupació juvenil a un altre que està bolcant tots els seus esforços en este camp de la mà de la Generalitat Valenciana».

 

Cullera acaba de rebre prop de 268.000 euros del programa EMCUJU de la Generalitat amb el qual ha contractat a 15 jóvens qualificats d'entre 16 i 30 anys durant dotze mesos. La selecció s'ha realitzat a través d'una oferta genèrica del Servef.

Al pressupost anterior se li sumen els prop de 182.000 euros del programa ENCUJU que ha permés la contractació de 12 jóvens no qualificats. Ambdues subvencions provenen del Fons Social Europeu.

Recentment, Cullera també ha iniciat un taller Avalem Joves per a formar 10 alumnes de jardineria. Els jóvens de la localitat treballen des del passat mes de maig en el manteniment de jardins i zones verdes, projecte que s'emmarca en el programa t'Avalem, cofinançat pel Servef. Té un any de durada i combina formació amb pràctica professional. La inversió en este programa ascendix a 240.000 euros.

25-07-2017 Més seguretat en els Polígons Industrials de Moncada

El passat 11 de juliol va tindre lloc una reunió del consell de seguretat d'AEMON, amb la finalitat de compartir informació sobre possibles riscos i coordinar l'acció de les forces i cossos de seguretat i Protecció Civil dels Ajuntaments de Moncada, Alfara del Patriarca i Náquera que operen en les àrees industrials Moncada 1, 2 i 3, concentració industrial Els Vents de Náquera i el parc empresarial d'Alfara del Patriarca.

La presentació va anar a càrrec del president d'AEMON Paco Camps, el vocal de la junta direciva Pepe Tamarit i Antonio Molina, director de seguretat de la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL), que té com a objecte implantar Plans de Seguretat i Autoprotecció davant de contingències en les àrees empresarials.

Entre altres assumptes, cal destacar el compromís de l'Ajuntament de Moncada que té en estudi la instal·lació de cambres de seguretat amb lectura de matrícules en els accessos al parc industrial Moncada 3, acció que podria ampliar-se a altres àrees industrials.

Per la seua banda, AEMON recomana a les empreses associades l'adopció d'una sèrie mesures de seguretat abans del període de vacances.

Font: El Periodico de Aqui

24-07-2017 Divalterra presenta la seua galeria empresarial online a empreses de Vilamarxant

Representants de les empreses del polígon industrial Enchilagar del Rullo de Vilamarxant van assistitr el 21 de juliol a una jornada de treball organitzada per la Mancomunitat Camp de Túria i l'Ajuntament d'aquest municipi, per tal de presentar a l'empresariat local les diferents accions que s'estan desenvolupant dins de l'Acord Territorial d'Ocupació amb el suport del consistori i el finançament de la Generalitat Valenciana a través del SERVEF, i les ferramentes de promoció empresarial que la Diputació de València posa al seu abast a través de l'empresa pública Divalterra.

A l'acte han assistit el regidor de Comerç de Vilamarxant, Eliseo Sanz; la responsable de l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Mancomunitat, Chelo Herráez, així com Fidel García, Responsable de Projectes Estratègics de Desenvolupament Local de Divalterra. També ha estat present la Universitat de València, responsable del Diagnòstic del Territori que s'està realitzant en la Comarca del Camp de Túria.

L'acte ha servit per a donar conèixer una de les eines de gestió i promoció socioeconòmica que la Diputació de València, mitjançant Divalterra, ha posat a la disposició de les empreses de la província: la galeria empresarial. Es tracta d'un aparador online, disponible a www.galeriaempresarial.es,  en el qual se situen en el mapa del municipi els comerços i empreses i totes les seues dades de contacte, oferint-los gratuïtament un espai web on publicar fotografies, descripcions dels seus productes i informació d'interès sobre les empreses, gràcies als treballs de les Agències de Desenvolupament Local (ADL) que, com la de la Mancomunitat Camp de Túria i altres 142 entitats, s'han adherit ja al projecte Xarxa ADL de Divalterra.

La finalitat d'aquesta galeria empresarial virtual és ajudar a les empreses a contactar amb el seu públic objectiu, per tal de millorar la visibilitat online de les empreses de la província.

Al llarg de la trobada s'ha presentat també l'oferta d'accions formatives sobre noves tecnologies, coaching, mentoring empresarial, entre altres temes d'interès per al empresariat, que s'estan duent a terme dins de l'Acord Territorial d'Ocupació del Camp de Túria, amb la col·laboració dels diferents ajuntaments de la comarca, associacions de comerciants, sindicats i l'Associació de Treballadors Autònoms, tots ells signataris de l’Acord.

El regidor de Comerç de l'Ajuntament de Vilamarxant, Eliseo Sanz, ha destacat el paper específic de les empreses com a motor de l'economia d'un poble, i la necessitat del treball conjunt amb les administracions per a garantir la seua supervivència i el seu creixement. Durant la reunió, tant el representant municipal com els empresaris han manifestat la necessitat de crear a Vilamarxant una associació que aglutine als membres del teixit empresarial local.

La reunió celebrada a Vilamarxant és la primera que es duu a terme de les diferents trobades que s'han programat dins del projecte pilot “Coaching per a la Millora de la Empleabilitat”, després de la prospecció d'empreses que s'està desenvolupant en els diferents municipis del Camp de Túria.