Galeria empresarial de la Província de València

De conformitat a les bases reguladores l'Ajuntament d'Ontinyent ha publicat la convocatòria de les següents ajudes:

1.Ajudes per a la participació en Fires i Missions Comercials.

L'objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions destinades a col·laborar en les despeses originades per les empreses, en l'exercici 2019, derivats de la participació en fires nacionals o internacionals i missions comercials.

El termini per a presentar les sol·licituds serà de l'1 al 30 de setembre de 2019.

Per a més informació consultar el text íntegre de la convocatòria.

2. Ajudes a la confecció de catàlegs i altres eines de comercialització i màrqueting.

L'objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions per a l'exercici 2019 destinades a la confecció de catàlegs impresos i catàlegs electrònics de productes i altres eines de comercialització i màrqueting. Es pretén ajudar les empreses a la millora dels seus canals de comercialització i internacionalització amb la finalitat de generar activitat econòmica i contribuir així a la internacionalització de les empreses d'Ontinyent.

El termini per a presentar les sol·licituds serà de l'1 al 30 de setembre de 2019. 

Per a més informació consultar la convocatòria

Aquestes i altres ajudes es troben publicades en la base de dades d'ajudes i subvencions de Divalterra.No dubteu a visitar-la i d'aquesta manera estar al dia de les últimes novetats.

>>>>Ajudes Ajuntament d'Ontinyent a fires i misions comercial i

>>>>Ajudes Ajuntament d'Ontinyent a ferramentes comercials i de marqueting.