El DOGV de 20/12/2017 publica l'anunci d'obertura de la subhasta per a que les persones interessades en explotar aprofitaments forestals (apícoles, plantes aromàtiques, labor i sembra, tòfona o pastures) durant els propers 5 anys puga efectuar la seua oferta.

En concret surten a subhasta els següents aprofitaments:

*Apícola: a les zones especificades dels termes municipals d'Alzira, Bolbaite, Cofrentes, Domeño, Gilet, Jalance, Montesa, Navarrés, Pedralba, Turis, Utiel, Vilamarxant, Yátova i Zarra

*Herbes aromàtiques: a les zones especificades dels termes municipals d'Ademuz, Andilla, Aras de los Olmos, Domeño i Titaguas

*Aprofitaments de labor i sembra: a les zones especificades dels termes municipals d'Alpuente, Chera, Domeño, Losa del Obispo i Requena

*Tòfona: a les zones especificades del terme municipal d'Andilla

*Pastures: a les zones especificades dels termes municipals d'Ademuz, Agullent, Andilla, Antella, Aras de los Olmos, Ayora, Bicorp, Bolbaite, Buñol, Calles, Carrícola, Catadau, Domeño, Enguera, Gestalgar, La Yesa, Llombai, Montesa, Quatretonda, Quesa, Salem, Sinarcas, Sot de Chera, Titaguas, Turis, Utiel, Vallanca i Xàtiva

Les subhastes se celebraran els dies 15 o 16 de gener de 2018 en els ajuntaments respectius (o en les dependències de la Direcció Territorial de València en els casos de terrenys forestals propis) d'acord amb el calendari publicat a l'annex de la convocatòria, que detalla els lots, unitats, i preus de sortida de cada aprofitament.