El DOGV de 28 de setembre publica la convocatòria de les ajudes per a 2017, amb periode elegible de realització fins al 30 de setembre de 2018.

Al DOGV de 25 d’octubre de 2016, es va publicar l’Ordre 21/2016, de 20 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al programa d’ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de trebal

L'import màxim subvencionable serà de 80.000 euros (ampliat per Resolució publicada al DOGV de 18/10), amb 500 euros al mes per cada persona amb diversitat funcional atesa els 6 primers mesos, baixant l'import mensual fins als 75 euros/mes/persona per a les mensualitats 19 a 24 del projecte.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des del 19 d'octubre de 2017

+info: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18924&version=amp