1-Curs Innovació en la prestació de serveis de promoció econòmica (30h)

DIVALTERRA, en col·laboració amb la Diputació de València, va a impartir el curs titulat “Innovació en la prestació de serveis de promoció econòmica (30h)”

 

El curs s'impartirà de forma presencial els dies 17-19-24-26-31 d'octubre i 2 de novembre, de 9 a 14 hores al Saló d'Actes del CONSORCI DE LA RIBERA-PATER (c/Taronger 116, 46600 Alzira)

Les persones interessades han de fer la inscripció per Teletramitació a través de la pàgina web de l'Area de Formació de la Diputació de València.

Termini d'inscripció : Últim dia 13 d'octubre

-----------------

2-“Iniciació al coaching” (25 h) Matrícula del 4 al 20 d'octubre

El curs s'impartirà de forma presencial els dies 30 d'octubre, 6,13 20 i 27 de novembre  de 9 a 14 hores a la seu de la MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA (Carrer del Pla de l'Arc, s/n, 46160 Llíria, València)

Objectius: Inculcar la importància de la gestió eficaç dels recursos humans i el seu talent, basada en la gestió i selecció per competència, com a factor de productivitat i eficàcia en l'empresa. Adquirir i practicar els conceptes, estratègies, procediments i tècniques necessàries per a desenvolupar una gestió eficaç del talent. Contribuir al desenvolupament professional de les persones participants, millorant les seues expectatives laborals mitjançant aprenentatges funcionals que suposen l'adquisició de competències transversals en matèria de gestió de recursos humans. Aplicar els coneixements de coaching a un procés pel qual dos o més persones interactuen, establint una relació en la qual una d'elles (coach) ajuda a una altra (coachee) al fet que aconseguisca els seus objectius, impactant directament en el compromís i les competències de les persones, apuntant al desenvolupament de l'excel·lència en l'acompliment i els resultats. Aplicar el mentoring com a procés pel qual una persona ajuda a una altra a experimentar un creixement professional a través de l'aprenentatge.

Continguts: 1. Coaching /mentoring. 2. Entorn en el qual ens movem. 3. Habilitats necessàries. 4. Procés coaching. 5. *Ferramentes de coaching.

Les persones interessades han de fer la inscripció per Teletramitació a través de la pàgina web de l'Area de Formació de la Diputació de València.

-------------

3-“Cultura, Innovació i Medi Ambient com a sectors de creixement (15h)”Matrícula fins el 7 de novembre

El curs s'impartirà de forma presencial els dies 10, 17 y 24 de novembre, de 9 a 14 hores a la seu de la Mancomunitat de Municipis de la Safor (Av. de la República Argentina, 28 - 46702 Gandia)

Objectius: Incorporar coneixements que permeten un creixement intel·ligent, sostenible i integrador en el territori. Revisar les aportacions que la cultura fa al coneixement del territori. Conscienciar de la importància i influència que té la cultura, la creativitat i la innovació en el desenvolupament econòmic del municipi. Ajudar a fomentar la creativitat en el marc de desenvolupament local. Conèixer com el desenvolupament econòmic i la seua influència pot generar un impacte positiu sobre el medi ambient. Conèixer estratègies que permeten un creixement econòmic sa i net de manera que s'establisca una bona relació amb el seu entorn.

Continguts: 1. La cultura com a motor econòmic i desenvolupament. 2. Innovació: la creativitat com a motor econòmic. 3. El creixement econòmic i el medi ambient.

Les persones interessades han de fer la inscripció per Teletramitació a través de la pàgina web de l'Area de Formació de la Diputació de València.

Termini d'inscripció : 10 d'octubre fins a 7 de novembre  inclusivament

----------------

4-Disseny, elaboració i avaluació de projectes

El curs s'impartirà de forma presencial els dies 7, 9, 14, 16 i 21 de novembre de 9 a 14 hores (seu pendent de confirmació)

Objectius    Ajudar a l'elaboració de projectes d'una forma estructurada i sistemàtica, evitant les dificultats que existeixen a l'hora de concretar la manera de com posar en pràctica les actuacions. Usar la tecnologia general de la gestió de projectes: anàlisi, diagnòstic, planificació, execució i avaluació. Organitzar racionalment el treball i preveure amb anticipació el seu desenvolupament posterior. Posar en pràctica els programes d'actuació de les entitats o el treball del personal tècnic.
 

Continguts    1. El projecte. Conceptes. 2. Descripció General: justificació, destinataris i zona d'influència. 3. Objectius del projecte: formulació, planificació i metes. 4. Disseny d'activitats i calendari. 5. Organització i funcionament del projecte. Recursos. 6. Comunicació i promoció. 7. Elaboració del pressupost. 8. Avaluació i seguiment.

Les persones interessades han de fer la inscripció per Teletramitació a través de la pàgina web de l'Area de Formació de la Diputació de València.