El Consell de Ministres el 28 d'abril va aprovar el Pla de transició cap a la nova normalitat en relaciñó a la pandèmia de COVID19.

El Pla va començar a aplicar-se amb la publicació, al BOE del 3 de maig, de l'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la què s'establixen les condicions per a la reobertura de determinats comerços i serveis, així com arxius i pràctica d'esport professional i federat, que pot consultar-se a https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf, on tota la Comunitat Valenciana quedava enquadrada a la Fase 0 del Pla, pendent de l'evolució de diversos indicadors per a continuar avançant fases en la desescalada.

El BOE del dissabte 9 de maig va publicar l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions, determinant els territoris on passava a aplicar-se la Fase 1 del Pla.

En aquesta ocasió, a diferència de la Fase 0, la Comunitat Valenciana, i el territori de la província de València han quedat enquadrats en 2 fases diferents del Pla  ( fase 0 i fase 1), d'acord amb les condicions i repartiment territorial publicades a https://boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf)

L'evolució dels diversos indicadors recopilats a partir d'aquest moment marca els moments en que cada territori anirà superant les fases previstes fins a assolir la nova normalitat que permeta, amb les degudes precaucions sanitàries, retornar gradualment als costums quotidians anteriors a la pandèmia.

Així, a partir del 18 de maig tot el territori de la Comunitat Valenciana passa a estar en fase 1, d'acord amb les condicions de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig 

>>>>>>DESCARREGAR RESUM GENERALITAT VALENCIANA ACTIVITATS FASE 1

>>>>>>DESCARREGAR PREGUNTES FREQÜENTS PER A COMERÇOS I EMPRESES

>>>>>DESCARREGAR GUIES INFORMATIVES PER REOBERTURES DE COMERÇOS