Galeria empresarial de la Província de València

La llei establix mesures per a impulsar la millora de la qualitat del sòl industrial, facilitar que les administracions públiques i les persones titulars, col·laboren en la creació, la conservació, el manteniment i la modernització dels serveis públics i la creació de serveis addicionals de valor afegit, respectant les competències i les responsabilitats de les entitats locals en matèria de manteniment i conservació.

>>>Descarregar text de la llei