Galeria empresarial de la Província de València

El Grup d'Acció Local de Pesca (GALP) Gandia-Albufera ha obert el termini de presentació de projectes que pretenguen obtenir ajudes en el marc de la seua Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP), per a procedir a una avaluació prèvia a la presentació de la sol·licitud d'ajuda quan la Generalitat òbriga la convocatòria de subvencions 2019.

La documentació a presentar, prenent com a base la convocatòria 2018, pot consultar-se a https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18878&version=amp

El termini de presentació, per a que l'equip tècnic del GALP puga realitzar l'avaluació prèvia dels projectes, acaba el proper 30 de desembre.

Per a més informació podeu visitar http://www.galpgandiaalbufera.com o contactar amb les seues oficines a :

SEU – LLOTJA COMUNITAT DE PESCADORS DEL PALMAR
C/Caudete, 13 d'El Palmar, València CP 46012
Tel 961620347 – 605468240 (Amparo)
SEU GANDIA – CONFRARIA DE PESCADORS DE GANDIA
Recinte del Port s/n de Gandia (València) CP 46730
Tel: 962842919 – 659518353 (Enrique)

Correu electrònic: galpgandiaalbufera@gmail.com