Galeria empresarial de la Província de València

 

La tecnologia digital és el punt comú de les Ocupacions Emergents 2020 a Espanya. No només des d'un punt de vista tècnic, els professionals que més proliferen en LinkedIn són aquells que a través de la tecnologia connecten a persones, ajuden els gestors a prendre decisions més intel•ligents i informades i impulsen el canvi estructural en les organitzacions per a fer-les més àgils i competitives.

Les Ocupacions i Habilitats Emergents a Espanya 2020 reflecteixen un canvi en les estructures organitzatives i ofereixen pistes sobre cap a on avancen les societats i quins són els professionals cridats a liderar els canvis socials.

A Espanya, les indústries que demanden les Ocupacions Emergents són les relatives als serveis i tecnologies de la informació, serveis financers i consultoria de gestió. A més, els àrees de màrqueting i publicitat i la recerca també aglutinen als perfils professionals predominants en 2020. Es tracta en la seva majoria d'indústries que requereixen el processament i la gestió de dades, així com l'aplicació de tecnologies digitals per a implementar programes de gestió i nous serveis que els permetin ser més àgils, competitives i intel•ligents en la presa de decisions.

En aquest estudi, es contemplen les 15 professions emergents a Espanya en 2020:

 1. Especialista en Intel•ligència Artificial
 2. Desenvolupador de Salesforce
 3. Especialista en Customer Success
 4. Enginyer de Robòtica
 5. Especialista en Ciber Seguretat
 6. Agile Coach
 7. Consultor de Cloud
 8. Desenvolupador de Python
 9. Científic de Dades
 10. Desenvolupador de BigData
 11. Enginyer de Dades
 12. Representant de Help Desk
 13. Representant de Desenvolupament de Negoci
 14. Representant de Desenvolupament de Vendes
 15. Enginyer de Cloud

Descarregar informe>>>>>>>>