BIK Startup és la segona fase del programa d'innovació BIK CEEI.  BIK Startup  proporciona un camí guiat basat en la metodologia Lean Startup per a validar en el mercat projectes empresarials de forma ràpida i eficient. 

La inscripció està oberta per a agents de entitats de l'ecosistema emprenedor que desitgen conéixer i aplicar eines innovadores que els capaciten per a atendre projectes de qualsevol sector emmarcats en la fase Idea.

Els agents interessats poden inscriure's en la localitat que desitgen.