Galeria empresarial de la Província de València


Els mecanismes de la OCM Única en el que es referiex a les fruites i hortalisses esta totalment integrat per el sector hortofrutícola de la Comunitat Valenciana, que amb una producció que supera els 5 milions de tones i un valor de quasi 2.000 milions d'euros es configura com el més important de la regió, en la qual suposa quasi el 60 % de tota la branca agrària. 

No obstant açò, la situació quant al valor afegit de la comercialització no millora per al productor, que observa preocupat com la rendibilitat de la seua explotació es redueix. La OCM ha aconseguit concentrar en Organitzacions de Productors (OP) almenys el 50 % de l'oferta, però no obstant açò, en la fase majorista, coexisteixen en el mercat, cooperatives, operadors comercials privats i organitzacions de productors, tots intentant vendre alhora als mateixos clients.

Com a conseqüència del Reglament Ómnibus, el MAPAMA té en marxa una adaptació dels RRDD sobre organitzacions de productors i programes operatius (RRDD 532 i 533∙/2017). L'increment de mínims que es preveu per al reconeixement va a tenir una conseqüència automàtica: pot ser que el 50 % o més de les OP actualment reconegudes en la C Valenciana, deixen d'estar-ho. D'entrada, la producció controlada per OP de la Comunitat Valenciana baixarà, i si no es pren algun tipus de mesura d'integració o de camí per a agrupar-la quedarà desprotegida i fora dels mecanismes de suport de la OCM.


L'objectiu de la jornada, seria respondre entre altres a les següents preguntes:

• Què es pot fer des de la C Valenciana per a pal·liar la pèrdua d'OP reconegudes?. Serà possible integrar-les dins d'unes altres ja preexistents?. Amb que mecanismes?.

• Poden ser les AOP una solució per a vertebrar millor el sector de la C Valenciana?. Quines funcions podrien acollir les AOP; diferents de les quals efectuen actualment?. 

• Com afecta la política de competència a la possibilitat de realitzar acords sectorials d'accés al mercat per a garantir uns nivells mínims de preus?. Què es permet a les OP i AOP que no permetria en condicions normals la política de competència, en matèria d'acords per a la comercialització?.PROGRAMA 

9:00 Inscripció i recollida de credencials 

9:30 Inauguració.
Conselleria d'Agricultura Joan Ramon Peris, Director de IVIFA

9:45 Ponència. “Panorama del sector hortofrutícola de la C Valenciana, estat de situació de reconeixement d'OP i AOP, Programes Operatius vigents, utilització dels mateixos per mesures, i de les operacions de prevenció i gestió de crisi”. Ponent: Jose Miguel Ferrer, Enginyer Agrònom. 

10:30 Ponència. “Modificació del RD 532/2017 de reconeixement de OPFHs”. Ponent: Ignacio *Atance, Sotsdirector General de Fruites i Hortalisses i Vitivinicultura. MAPAMA.

11:15 Pausa‐Cafè. 

11:45 Ponència: “La comercialització hortofrutícola i la política de competència. Possibles Canvis en la PAC post 2020. Què es pot fer amb OP i AOP i que no es pot fer?. Models d'OP (sector làctic, hortofrutícola etc. etc.) i implicacions sobre competència”. Ponent: Tomas García‐Azcarate, Investigador del CSIC. 

12:30 Taula Redona Final amb tots els ponents. Modera: Alicia Langreo, IVIFA. 

13:30 Clausura.