Galeria empresarial de la Província de València

 

El Govern ha aprovat aquest dimarts en Consell de Ministres el primer tram d'avals públics per 20.000 milions d'euros per a garantir que les entitats financeres atorguen la liquiditat necessària a empreses i a autònoms que s'hagen vist afectats per l'impacte de la crisi sanitària ocasionada per l'expansió del coronavirus.

Publicació en el BOE Nº 83 26/03/2020 de la Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19

L'objectiu, en definitiva, és facilitar que aqueix crèdit es concedisca i arribe a l'economia real per a evitar un col•lapse de l'activitat en aquest xoc que s'espera siga temporal. En una situació ideal (en el cas que tots els préstecs que es concedisquen es retornaren), l'Estat no hauria de desemborsar un euro. En cas d'impagament, cobrirà la part que li corresponga en funció del risc cobert.

Aquesta línia estarà gestionada per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), en plena col•laboració amb les entitats financeres.

Com funcionen les línies ICO>>>>>>

Aquest primer tram d'avals, que forma part d'una línia amb un import total de 100.000 milions d'euros cobrirà:

  • el 80% de nous préstecs i renovacions per a autònoms i pimes
  • el 70% de nous préstecs per a la resta de companyies
  • el 60% en les renovacions que realitzen aquestes últimes.

Els avals tindran una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini màxim de cinc anys. Tenen caràcter retroactiu, ja que cobriran el risc en operacions concedides des del 18 de març. Podran sol•licitar-los les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que no estigueren en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.

La línia d'avals garantirà els nous préstecs i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per a aquests conceptes: pagament de salaris, factures, necessitat de circulant i altres necessitats de liquiditat, incloent les obligacions financeres o tributàries.

El Govern no ha fixat gens d'interès i deixa en mans de les entitats financeres la seua aplicació. L'aval, d'altra banda, tindrà un cost mínim de 20 punts bàsics i màxim de 120. Aquest sempre estarà lligat a l'interès que el Tresor abone per la captació de deute.

En el cas dels autònoms, el Govern ha rebutjat la reclamació que des de fa dies fan alguns col•lectius d'autònoms per a no haver de pagar la quota del mes de març. Per contra, la ministra ha incidit en altres mesures de suport a autònoms:

  • poden demanar el cessament d'activitat, en aquest cas "no solament no paguen les quotes a la Seguretat Social, sinó que rebran una prestació".
  • podran ajornar tots els seus deutes tributaris, també del pagament de l'IRPF, durant sis mesos.

Descarrega Nota de Prensa>>>>>

+ Info