Per a poder planificar i executar adequadament accions que afavorisquen la construcció d'una sòlida societat emprenedora, des de la qual generar oportunitats que permeten oferir un millor marc innovador i competitiu, resulta imprescindible tenir un profund coneixement de l'ecosistema emprenedor.

L'Informe GEM materialitza un rellevant i rigorós esforç de la comunitat investigadora dirigit a afavorir un major i millor coneixement del fenomen emprenedor, de l'entorn en el qual tenen el seu origen i desenvolupament les dinàmiques empresarials i innovadores. En aquesta ocasió, posa l'accent, precisament, en la innovació, i en particular, en el nivell tecnològic de les iniciatives emprenedores, així com en el paper de la recerca en el desenvolupament de les empreses basades en el coneixement.

Per a realitzar l'informe s'ha requerit de 150 investigadors i 25.000 enquestes per a la població compresa entre 18-64 anys. I els resultats que s'han obtingut són aquestos: 

 • La Taxa d'Activitat Emprenedora (TEA) espanyola ha augmentat un punt pel que fa a l'any anterior (del 5,2% a el 6,2%) i, per primera vegada en 8 anys s'acosta a les dades prèvies a la crisi (7.6% en 2007). 
   
 • Respecte a les motivacions a l'hora de crear un negoci, el 68,5% de les persones ho fa perquè detecta oportunitats en el mercat, mentre que al 28,3% ho impulsa la necessitat. 
   
 • La TEA presenta una participació masculina relativament major que la femenina (55,1% front 44,9%); no obstant açò, la bretxa entre homes i dones a l'hora d'emprendre ve disminuint de forma contínua des de 2012. 
   
 • Les diferències de gènere s'accentuen entorn dels negocis consolidats que lideren homes (60%) enfront dels quals estan sota la direcció de dones (40%).
   
 • Les percepcions estudiades sobre les capacitats per a emprendre, mostra que el percentatge d'espanyols que considera que posseeix les necessàries es manté entorn del 45%, i quatre de cada deu enquestats assenyalen la por al fracàs com un condicionant per al comportament emprenedor.
   
 • A Espanya menys de la meitat dels emprenedors (el 42%) considera generar ocupació, i només un 9% espera contractar 6 o més emprats en els pròxims cinc anys.


L'estimació del TEA per nivell educatiu permet observar que, a pesar que una mica menys de la meitat de la població emprenedora en fase inicial de l'últim any comptava amb formació universitària, el col·lectiu més propens a emprendre any rere any ha sigut el de les persones adultes amb un nivell d'educació superior, seguit per les persones amb nivell d'educació mitjà i, finalment, les persones amb nivell d'educació baix.

Aproximadament el 83,8% identificats a Espanya durant el 2017 va necessitar capital inicial per a l'engegada, mentre que la resta va poder arrancar el seu negoci sense invertir diners. Així doncs, un dels grans reptes és suplir la inversió privada necessària per a emprendre, juntament amb fer-ho d'una forma sostenible i igualitària en matèria d'incorporació de la dona al món laboral emprenedor.

 

Pots descarregar l'informe complet amb tots els resultats fent clic ací: INFORME