L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) mitjançant Resolució de 26 de juliol de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)  convoca les ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat la convocatòria d'ajudes d'IVACE Energia en matèria d'estalvi i eficiència energètica destinades al sector industrial (DOGV 2-8-2019).

IVACE Energia gestiona aquestes ajudes, els fons de les quals procedeixen del Fons Nacional d'Eficiència Energètica, constituït amb aportacions procedents de la tarifa elèctrica, és a dir, els consumidors- i creat a instàncies de la Unió Europea perquè els estats contribuïsquen a la transició energètica.

En el marc de transició cap a nou model energètic, la finalitat d'aquestes ajudes és reduir els consums energètics i, per tant, les emissions de CO2 i altres emissions contaminants i aconseguir així la millora de la qualitat de l'aire i el respecte al medi ambient.

Axí mateix, s'ha destacat la importància de l'ús eficient de l'energia que adquireix una especial rellevància en el sector industrial, que concentra el 30% de tota l'energia consumida en la Comunitat Valenciana, i on la factura energètica incideix directament en la competitivitat de les nostres empreses.

Ivace Energia destinarà més de 30 milions d'euros a aquelles iniciatives que contemplen inversions en substitució d'equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d'energia, per uns altres que utilitzen tecnologies d'alta eficiència energètica.

També es donarà suport a la implantació de sistemes de gestió energètica amb subvencions tant per a la implantació d'elements de nivell de mesurament de les variables de consum d'energia, com per a la instal·lació dels elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per a l'anàlisi, regulació i control, així com per al funcionament òptim de les instal·lacions industrials.

El percentatge de subvenció, amb caràcter general serà del 30% del cost, amb un límit màxim de 1,5 milions d'euros per projecte. Aquest percentatge vària depenent de la dimensió de l'empresa podrà aconseguir :

  • Gran empresa: 30%
  • Mitjana empresa: 40% 
  • Petita empresa: 50%

Qui pot sol·licitar les ajudes?

Aquestes ajudes estan dirigides a Podran ser beneficiàries les empreses que tinguen la consideració de PIME, o de Gran Empresa del sector industrial, que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels establits en la convocatòria d'ajudes (del 07 al 11, del 13 al 33 i del 35 al 39). El projecte objecte de subvenció haurà de realitzar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Quan poden sol·licitar-se les ajudes?

El termini per a sol·licitar les ajudes finalitza el 31 de desembre de 2020.

Per a més informació consultar el text íntegre de la convocatòria, així com, la base de dades d'ajudes i subvencions de Divalterra.