Galeria empresarial de la Província de València

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) mitjançant Resolució de 26 de juliol de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)  convoca les ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat la convocatòria d'ajudes d'IVACE Energia en matèria d'estalvi i eficiència energètica destinades al sector industrial (DOGV 2-8-2019).

IVACE Energia gestiona aquestes ajudes, els fons de les quals procedeixen del Fons Nacional d'Eficiència Energètica, constituït amb aportacions procedents de la tarifa elèctrica, és a dir, els consumidors- i creat a instàncies de la Unió Europea perquè els estats contribuïsquen a la transició energètica.

En el marc de transició cap a nou model energètic, la finalitat d'aquestes ajudes és reduir els consums energètics i, per tant, les emissions de CO2 i altres emissions contaminants i aconseguir així la millora de la qualitat de l'aire i el respecte al medi ambient.

Axí mateix, s'ha destacat la importància de l'ús eficient de l'energia que adquireix una especial rellevància en el sector industrial, que concentra el 30% de tota l'energia consumida en la Comunitat Valenciana, i on la factura energètica incideix directament en la competitivitat de les nostres empreses.

Ivace Energia destinarà més de 30 milions d'euros a aquelles iniciatives que contemplen inversions en substitució d'equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d'energia, per uns altres que utilitzen tecnologies d'alta eficiència energètica.

També es donarà suport a la implantació de sistemes de gestió energètica amb subvencions tant per a la implantació d'elements de nivell de mesurament de les variables de consum d'energia, com per a la instal·lació dels elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per a l'anàlisi, regulació i control, així com per al funcionament òptim de les instal·lacions industrials.

El percentatge de subvenció, amb caràcter general serà del 30% del cost, amb un límit màxim de 1,5 milions d'euros per projecte. Aquest percentatge vària depenent de la dimensió de l'empresa podrà aconseguir :

  • Gran empresa: 30%
  • Mitjana empresa: 40% 
  • Petita empresa: 50%

Qui pot sol·licitar les ajudes?

Aquestes ajudes estan dirigides a Podran ser beneficiàries les empreses que tinguen la consideració de PIME, o de Gran Empresa del sector industrial, que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels establits en la convocatòria d'ajudes (del 07 al 11, del 13 al 33 i del 35 al 39). El projecte objecte de subvenció haurà de realitzar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Quan poden sol·licitar-se les ajudes?

El termini per a sol·licitar les ajudes finalitza el 31 de desembre de 2020.

Per a més informació consultar el text íntegre de la convocatòria, així com, la base de dades d'ajudes i subvencions de Divalterra.