Mostrant els resultats de 81 a 90 de 338

27-04-2018 Ajudes a la iniciativa emprenedora 2018 (Quart de Poblet).


Ajudes de fins a 1.500 euros a persones físiques que hagen iniciat o inicien la seua activitat empresarial en el municipi de Quart de Poblet, des de l'1 d'agost de 2017 fins a 31 de juliol de 2018, i complisquen la resta dels requisits de les bases i no hagen rebut esta mateixa ajuda en exercicis anteriors. L'objecte de la qual és recolzar i fomentar la creació de l'activitat empresarial de persones emprenedores per compte propi.

Es pretén dinamitzar la xicoteta i mitjana empresa i el comerç tradicional, suplir amb suport públic les dificultats del mercat actual. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Quart de Poblet vol incidir en la promoció de l'ocupació de les persones aturades mitjançant aquesta línia de foment del emprendedurisme i de l'economia social, amb una especial mirada als projectes que incentiven la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i no discriminació, desenvolupament sostenible i inclusió, com a principis transversals i horitzontals de la estratègia europea 2020. 

Aquesta operació està emmarcada en els objectius temàtics de l'estratègia de Desenvolupament Sostenible Integrat (d'ara endavant EDUSI), i en concret en la línia d'actuació per a la millora de la empleabilitat i inclusió dels col·lectius mes vulnerables, OT9.4.


Objecte de l'ajuda: 

L'objecte de la present convocatòria és recolzar i fomentar la creació de l'activitat empresarial de persones emprenedores per compte propi, i afavorir així la generació d'ocupació en el municipi de Quart de Poblet.
En vista del bon acolliment en edicions anteriors, la Regidoria d'Ocupació i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Quart de Poblet ha estimat convenient tornar a convocar les ajudes destinades al foment de l'autoocupació.


Requisits: 

Podran concórrer les ajudes aquelles persones físiques, que inicien la seua pròpia activitat empresarial, sempre que complisquen els següents requisits:

1. Estar en situació de desocupació o inactivitat en l'inici de l'activitat.
S'entendrà en situació de desocupació o inactivitat les persones que desenvolupen una activitat laboral, que el contracte de la qual no supere les deu hores setmanals, podent participar com a potencials beneficiàries d'aquestes ajudes.

2. Iniciar l'activitat empresarial i l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (d'ara endavant REPTA) en el període comprès entre l'1 d'agost de 2017 i el termini de presentació de sol·licituds. S'entendrà com a començament efectiu de l'activitat empresarial la data que conste en la Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (model 036 o 037).

3. En cas de constituir-se una cooperativa de treball associat, es podrà subvencionar individualment a cadascun dels/as socis/as cooperativistes amb un màxim de tres beneficiaris/as, que complisquen amb tots els requisits, acollits al REPTA.

4. No haver estat donat d'alta en el REPTA ni en el Cens d'obligats tributaris durant els sis mesos previs a l'inici de l'activitat.

5. Estar empadronat en el municipi de Quart de Poblet, amb una antiguitat mínima de sis mesos a la data de la sol·licitud de l'ajuda (es comprovarà d'ofici en les dades en el padró d'habitants).

6. Que, des de l'inici de l'activitat subvencionada, el domicili fiscal estiga en el terme municipal de Quart de Poblet.

7. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència tributària, la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Quart de Poblet.

8. Tenir concedida la corresponent autorització administrativa que permeta l'exercici de l'activitat.

9. No haver obtingut, amb anterioritat, ajudes municipals amb el mateix objecte de les bases d'aquesta convocatòria.

10. No trobar-se en cap de les circumstàncies arreplegades en l'art. 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, LGS.

No podran beneficiar-se d'aquesta ajuda els socis/as de societats mercantils, civils i laborals, comunitat de béns i autònoms/as col·laboradors/as.

 

<<<< Bases reguladores >>>>

27-04-2018 Jornada gratuïta Comença a exportar


En la jornada s'inclouran temes com  eines i mètodes per a la selecció de mercats exteriors, formes d'accés a aquests mercats, mitjans de pagament, documentació necessària i màrketing internacional, entre altres.

La jornada és gratuïta i està dirigida a les empreses interessades en començar a exportar.

Horari: de 16 a 20h. els dies 12,13 i 14 de juny.
Lloc: Viver d'empreses d'Ontinyent, Av. de Francisco Cerdà, 49 baix,

Inscripcions: http://www.camaravalencia.com/es-ES/jornadas/Paginas/pagina-evento.aspx?cod=7108

Contacte:
Marga Pérez Asensi, 639016301, ontinyent.territorial@camaravalencia.com
Marina Montesinos, 963103917, montesinos@camaravalencia.com

26-04-2018 Catarroja 16 i 17 maig: I Fira Profesional Agrícola i de Jardineria


La ECA sempre ha estat al costat dels professionals de l'agricultura, jardineria i medi ambient i enguany amb motiu de la festivitat de San Isidro, organitzen per primera vegada, firECA, I Fira Professional Agrícola i de Jardineria, una fira en la qual teniu cabuda tots els professionals del sector per a mostrar el vostre treball i novetats. firECA és una jornada de portes obertes en la qual a més s'ensenyaran els recursos de la ECA perquè pugueu valorar el potencial dels alumnes. També estan previstes conferències, taules redones i demostracions de maquinària/productes en les quals podeu participar.


Programa FirEca

Dimecres 16:

10:00 Obertura de la Fira
11:00 Xarrada-col·loqui a càrrec de María Dolores Raigón Presidenta de SEAE: “Diagnóstico sobre prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático”
12:00 Xarrada-col·loqui a càrrec d’Antonio Cerveró (IDAI NATURE): “La agricultura del futuro”
13:00 Xarrada-col·loqui a càrrec de Claudia Monllor (COSMOCEL IBÉRICA): "Nutrición vegetal: la base del éxito"
16:00 Xarrada-col·loqui a càrrec de Juan Vicente Roig (Koppert): “El control biológico en nuestros cultivos”
Demostracions de maquinària a càrrec d’ASMAVA
17:00 Tancament de portes

Dijous 17

09:00 Obertura de la Fira
10:00 Xarrada-col·loqui a càrrec de Josep Roselló, Enginyer del SPEIT, (Consellería de Agricultura…): “Llavors i agricultura ecològica”
12:00 Xarrada-co·lloqui a càrrec de Carlos Baixauli (FUNDACION CAJAMAR): “Cultivos emergentes en la CV”.
Demostracions de maquinària a càrrec d’ASMAVA
14:00 Cloenda de FirEca


Empreses participants

Agrifranch, AgroAtes, Agrobosch, Agrojardín, ASFPLANT, Asociación Antiguos Alumnos (APTECAM), Asociación de Arboricultura Española (AEA), Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Centro de Estudios Rurales de, Agricultura, Internacional (CERAI), Cleyfer Maquinaria Agrícola, Comité de Agricultura Ecológica (CAE), Conselleria d‘Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Cosmocel, Divalterra, Enguix Maquinaria Agrícola, Escola de Capatassos Agrícoles Catarroja (ECA), Espai Lliure, Fertinagro, Fundem, Hervás Maquinaria, Idai Nature, Intersemillas, Iotrees, Koppert, La Unió, Llopis y Llopis, Mañez y Lozano, Maquinaria Agrícola Bonanza, Maquinaria Agrícola Hernández, Michalis, MyC 5, Observatorio Municipal del Arbolado de Valencia, OTP (Prevención), Pulverizadores Fede, Recambios Terramar, Sánchez Soriano Requenario, Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) Solivent Paisatges, Symborg.Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja
Camí del Port, s/nº
46470 – Catarroja
Telèfon de contacte: 961270100

<<< web fira >>>

26-04-2018 Fòrum d'Ocupació de Picassent


FOPIC és el Fòrum d’Ocupació de Picassent, impulsat per la Regidoria de Formació, Ocupació i Promoció Econòmica a través de l’Agència de Desenvolupament Local, que representa un important punt de trobada entre empreses que busquen candidats i persones que busquen accedir al món laboral i millorar la seua ocupabilitat. Al llarg de la jornada, les persones assistents tindran l’oportunitat de donar-se a conèixer a les empreses i entrevistar-se amb el seu personal de RRHH prèvia inscripció a les ofertes publicades en aquesta web. A més, podran obtindre formació, orientació i informació laboral útil per a apropar-se al treball que busquen.

FOPIC és la primera edició de la major jornada d’oportunitats laborals de Picassent que t’apropa al món empresarial i t’ajuda a enfocar millor la teua recerca de feina. FOPIC és la forma de conèixer de primera mà les oportunitats laborals del territori, el lloc on descobrir les eines i serveis que tens al teu abast per a buscar feina.
 

El programa d'activitats de FOPIC:

9:00h Obertura de portes i recepció d'asistents. 
9:30h Acte oficial d'inaguració i presentació de la jornada. 
10:00h Conferència: Profesionals del futur.
11:00h Descans i zona networking amb catering. 
11:30h Taller. Supera amb èxit el procés de selecció. 
11:30h Taller. Xarxes Socials per a la recerca d'ocupació. 
11:30h Taller. Descobreix com el NouServef t'ajuda a trobar treball. 
11:30h Taller. Les emocions en el procés de recerca de treball. 
12:30h Conferencia SIN VERGÜENZA.
14:00h Tancament de la jornada. 

 

Lloc i data: 

Data: Divendres 4 de maig de 2018

Horari: De 9:00 fins a 14:00h

Lloc: Casa de la Cultura de Picassent

 

<<<< Formulari d’Inscripció >>>>

25-04-2018 Ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana.


Es convoquen ajudes dirigides als titulars d'explotacions apícoles de la Comunitat Valenciana perquè efectuen inversions i actuacions a fi de millorar les condicions de producció i comercialització de la mel per a la vigent campanya FEAGA.
 

Qui pot sol·licitar-ho?

 • - Titulars d'explotacions apícoles, persones físiques o jurídiques, així com comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenen personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes que motiven la concessió de la subvenció, i complisquen les condicions exigides en l'ordre reguladora.
   
 • - Agrupacions d'apicultors, sempre que tinguen personalitat jurídica com a grup i com a mínim el 75 % dels seus membres complisquen les condicions exigides. Aquest mínim es fixa en un 51 % per a les organitzacions professionals agràries i les associacions de defensa sanitària que desenvolupen programes previstos en l'Ordre 14/2017, de 5 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores de lesajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana.
   

Requeriments

a) Haver estat efectuant l'activitat apícola amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de presentació de la sol·licitud, a excepció dels titulars que hagen adquirit aquesta titularitat per la defunció, jubilació o incapacitat laboral del titular, sempre que el nou titular adquirisca la titularitat per successió, jubilació o incapacitat laboral de l'anterior i siga parent d'aquest, com a màxim, de quart grau. Així mateix, s'exceptuen d'aquest requisit els supòsits de força major.

b) Demostrar-ne l'activitat mitjançant la presentació de factures de venda de mel o de productes apícoles, equivalents a la producció de 12 kg de mel per buc de mitjana del nombre de bucs registrats (12 kg/buc) En els casos en què no arribe al mínim establit, es tindrà en compte la mitjana de dues declaracions dels últims tres anys. El preu de referència serà la mitjana anual dels preus setmanals publicats de l'observatori de preus agroalimentaris de la Generalitat Valenciana.

c) Dur a terme com a mínim un tractament a l'any contra la varroasi, d'acord amb el que estableix el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s'estableix i regula un programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel. I que estiga comunicat d'acord amb el Programa anual zoosanitari vigent que es publica en el DOGV.
d) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca almenys el nombre de bucs declarat en REGA en la data d'inici del termini de sol·licituds de l'ajuda.

e) Cal obtindre un mínim de 5 punts en la valoració de criteris d'atorgament de l'article 7 de l'ordre reguladora.
 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

1. La QUANTIA de les ajudes que cal atorgar a cada sol·licitud és:
a) En les despeses previstes per a la contractació de personal tècnic se subvencionarà un 90 % del cost pressupostat.
No obstant això, el cost total, incloent-hi la quota patronal de la Seguretat Social, no podrà superar els 25.242 euros per tècnic. En tot cas s'ha de disposar d'un mínim d'entre 30.000 bucs per al primer tècnic i de 30.000 per tècnic addicional sol·licitat.
b) En les despeses efectuades pels apicultors o les seues agrupacions que tinguen la consideració de despeses de funcionament diferents de les anteriors, se subvencionarà un 75 % del cost pressupostat.
c) En les despeses previstes per a dur a terme cursos no podran superar la quantitat de 40 euros per hora lectiva, ni de 2.000 euros per curs.
d) En les inversions per immobilitzat se subvencionarà el 60 % del cost total pressupostat.

2. Es fixen els límits següents per a la concessió de subvencions:
- La subvenció màxima per explotació apícola d'un titular no pot superar la quantitat de 12.000 €. Quan la millora siga promoguda per una explotació (Cooperativa, SAT o altres figures similars), de com a mínim tres titulars, la quantitat màxima serà la que resulte de multiplicar el nombre d'integrants per 12.000 €, amb el límit de 36.000 €.
- La subvenció que s'ha de concedir a cada titular d'explotació apícola no podrà superar la quantia resultant de multiplicar el nombre de bucs vius que hi ha inscrits en el Registre d'Explotacions Ramaderes en la data d'inici del període de presentació de sol·licituds, per 20 €. Els abellars abandonats, els bucs morts i els nuclis no donaran dret al cobrament d'ajudes pel seu titular. Només seran subvencionables els bucs vius degudament identificats i amb un únic codi vàlid d'identificació.
- La subvenció a les despeses en el tractament de la varroasi amb tractaments quimioteràpics, o compatibles amb l'apicultura ecològica, els dos autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes sanitaris, no ha de superar 1,60 euros per buc considerat en el paràgraf anterior.

3. Independentment del que s'ha establit en els apartats u i dos, la subvenció concedida a cada titular d'explotació apícola amb càrrec a aquest programa d'ajudes de la línia C "Racionalització de la transhumància", entre els anys 2017 i 2019, no podran superar la quantitat de 12.000 euros en el cas d'explotacions individuals i la de 36.000 euros en el cas d'explotacions associatives (societats agràries de transformació i cooperatives), mentre hi haja altres titulars d'explotacions que no hagen aconseguit aquest límit al llarg del període de durada del programa i que hagen sol·licitat l'ajuda en el període per al qual es resoldrà la concessió de subvencions.

4. La subvenció màxima anual que es pot concedir a les agrupacions d'explotacions no superarà el límit de 10.000 euros, per agrupació. En aquest límit no es tindran en compte els imports concedits per a la contractació de tècnics i tractaments contra varroasi.

5. En cap cas serà subvencionat l'IVA.
 

Mesures subvencionables:

1. Línia A "Assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d'apicultors"
a) Cursos de formació d'apicultors, formació continuada dels tècnics.
b) Contractació de tècnics i especialistes per a la informació i assistència tècnica als apicultors de les agrupacions (assessorament global en la producció, en la comercialització, en l'àmbit de laboratori i en efectivitat de tractaments antivarroa)
c) Sistemes de divulgació tècnica.

2. Línia B "Lluita contra la varroasi i altres amenaces dels bucs"
a) Tractaments quimioteràpics contra la varroasi autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris.
b) Tractaments autoritzats contra varroasi, autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament, i Productes Sanitaris compatibles amb l'apicultura ecològica.
c) Adquisició de paranys i atraients per a capturar vespa carnissera asiàtica, així com per a altres espècies exòtiques invasores.

3. Línia C "Racionalització de la transhumància"
a) Adquisició de mitjans de maneig de bucs, incloent-hi grues, malles de cobertura, sistemes mòbils d'extracció de mel, canvi de bucs per a obtindre mels monoflorals, bidons, així com altres equips i útils necessaris per a dur a terme la transhumància, que estan inclosos en l'annex que serà publicat anualment juntament amb la convocatòria d'ajudes, amb les condicions següents, indicades en l'article 4 de l'Ordre reguladora.
b) Quota d'assegurances de responsabilitat civil dels bucs en transhumància.
No seran subvencionables les cobertures assegurades de danys propis que, si escau, han de desglossar-ne l'import en la pòlissa.

4. Línia D. "Mesures de suport als laboratoris d'anàlisis de les característiques fisicoquímiques de la mel"
a) Contractacions de serveis d'anàlisis per agrupacions d'apicultors que s'efectuen a laboratoris reconeguts per l'autoritat competent.
b) Promoció i creació de laboratoris d'agrupacions d'apicultors.
c) Adquisicions d'aparells, kits i altre material per a les anàlisis fisicoquímiques de la mel que han de ser de primera adquisició i s'han d'adquirir en una data posterior a la presentació de la sol·licitud per agrupacions d'apicultors que s'efectuen a laboratoris reconeguts per l'autoritat competent.

 

Impresos associats

SOL·LICITUD D'AJUDES PER A MILLORAR LES CONDICIONS DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE MEL

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ DEL SOCI

DECLARACIÓ DELS SOCIS

MEMÒRIA D'INVERSIONS

PRESSUPOST INVERSIÓ

AJUDES PER A LA MILLORA DE LA PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE LA MEL A LA COMUNITAT VALENCIANA. COMUNICACIÓ FINAL D'INVERSIÓ I COMPTE JUSTIFICATIU

ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

Llistat de normativa

Vegeu el Decret 12/1987, de 2 de febrer, del Consell.

Vegeu el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer.

Vegeu la Resolució de 22 de desembre de 2015 (Pla anual zoosanitari 2017 de la Comunitat Valenciana)

Vegeu l'Ordre 14/2017, de 5 de maig (bases reguladores).

Vegeu la Resolució de 20 d'abril de 2018.

Vegeu l'Extracte de la Resolució de 20 d'abril de 2018.

 

<<<Tramitar amb certificat electrònic>>>

<<<Descarrega el document complet>>>

 

24-04-2018 Fòrum de desenvolupament rural: “Regió muntanyenca Celtibérica Valenciana: propostes innovadores”.


El fòrum de desenvolupament rural ‘Regió muntanyenca Celtibérica Valenciana: propostes innovadores’ tindrà lloc dijous que ve 3 de maig a les 9 hores en el Saló d'actes de Caixa Rural de Villar (Calle Les Creus, 33 – Villar del Arzobispo, València). L'acte està organitzat pel Grup Operatiu Innoland i el Grup Cooperatiu Cajamar.

És necessària inscripció prèvia a través d'aquest formulari online.

Més informació en la web i en el telèfon 963 973 376.

Descarrega el programa i els horaris del fòrum.

24-04-2018 Genovés va acollir una jornada sobre immersió digital per a pimes comercials

Personal tècnic de l'empresa pública de la Diputació de València (DIVALTERRA) va impartir una sessió formativa sobre immersió digital per a les empreses comercials de Genovés i voltants sobre com traure profit d'internet per al nostre comerç, organitzada en col·laboració amb l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local de Genovés

El Saló de Plens de l'Ajuntament va acollir la jornada, amb presència de responsables d'empreses dels sectors comercial i de serveis, que van conèixer de primera ma la situació de les pimes comercials respecte a l'ús d'internet als seus negocis, els nous hàbits de consum, i una visió pràctica de diverses opcions de presència gratuïta a Internet, com és el cas dels directoris locals que Divalterra ofereix gratuïtament a les entitats que formen part de la xarxa provincial d'ADL a través del portal www.galeriaempresarial.es

A més, es van analitzar els pros i contres de ferramentes de venda online com les aplicacions de generació de botigues online a través de plantilles precarregades, la presència amb botiga pròpia dins de marketplaces online, o la venda a través de xarxes socials.

En definitiva, es tracta de fer arribar a les empreses de dimensions més reduïdes informació sobre la importància de tenir presència online, així com les claus per traure el màxim profit d’internet per al seu negoci amb ferramentes gratuïtes o de costos mínims.

20-04-2018 XXI Trobada de la Xarxa Iberica de Ecoaldeas en la comunitat els Portals (Sevilla)


Enguany, la RIE (Xarxa Ibèrica de Ecoaldeas) celebra la seua Trobada en la Comunitat Els Portals. Des de fa més de 20 anys és la millor oportunitat per a conèixer, compartir i celebrar noves formes de vida col·lectives, comunitàries i alternatives.

Aquesta Trobada, que tindrà lloc del 28 de juny a l'1 de juliol de 2018, està obert a tots. Durant els quatre dies que dura la trobada, compartirem sabers i experiències en tallers i xarrades i hi haurà espais per a conèixer-se, gaudir de la música, els jocs, els projectes, productes i llavors. 

La RIE entén la comunitat com el fruit d'un procés de transformació personal, relacional, ecològica i social. Del treball interior a l'horta i les energies renovables, de la regeneració del paisatge a les formes de gobernaça i la resolució de conflictes, Els Portals és un ésser viu en permanent transformació. 

 

Objectius de la RIE

La RIE, des de la seua creació, va assumir com a propis els objectius que es concreten en el GEN:

 1. Fomentar el desenvolupament d'assentaments sustentables (humanament, ecològicament, econòmicament)
 2. Afavorir l'intercanvi d'informació i recursos entre els membres de la RIE, així com amb altres grups.
 3. Difondre informació sobre el concepte de Ecoaldea i crear i utilitzar espais de demostració.
 4. Convocar i recolzar la Trobada Anual de Ecoaldeas.
 5. Qualsevol activitat que l'Assemblea considere.

Membres de la  RIE:

Seran membres de la RIE aquells grups, comunitats, assentaments, etc…, que es definisquen com Ecoaldeas, segons l'expressat anteriorment i que porten un període de funcionament mínim d'un any com Ecoaldea.

També seran membres les entitats que van ser cofundadores de la RIE: La Xarxa de Permacultura, Ecohabitar, L'associacions Selba, L'Óssa i Ecotopia.

Els membres de la RIE són els únics que tenen veu i vot en les assemblees generals. Un vot per grup, independentment de la quantitat de membres (veus) presents en una assemblea.

 

Objectius de les Trobades d'Estiu

SOCIAL:
Desenvolupar la pròpia RIE, com a xarxa de ecoaldeas i comunitats, obrint un espai per al debat i l'intercanvi d'informació i recursos entre els seus membres.
Apropar la RIE a altres grups que viuen en comunitat o que estan en el procés de crear una ecoaldea o comunitat.

Difondre el concepte de ecoaldea i d'una forma de vida sostenible entre un públic majoritari que no necessàriament viu en ecoaldeas o comunitats, però que té interès per aquesta forma de vida i que pot aprofitar l'experiència de la trobada per a portar la idea de sostenibilitat als seus llocs d'origen.

Prestar especial atenció a l@s niñ@s i adolescents, perquè coneguen i gaudisquen una forma de vida, de la qual ells són el futur.
 

ECONÒMIC:
Obtenir un benefici econòmic que puga servir per a recolzar tant a la RIE com a la ecoaldea o projecte organitzador.

Crear un espai de trobada i intercanvi (de coses, informacions, recursos, coneixements…) en el qual es puguen gestar noves idees, noves amistats, noves iniciatives de comunitats i ecoaldeas.

ECOLÒGIC:
Crear durant la trobada un lloc d'experimentació i demostració de vida sostenible i model ecològic.

VISIÓ DEL MÓN O ESPIRITUAL:
Vivenciar la diversitat d'éssers (humans i altres éssers vius) que som i poblem l'univers en un marc d'unitat i connexió amb la naturalesa.


Inscripcions:

Ja estan obertes les inscripcions per a la Trobada de 2018 en la comunitat dels Portals, del 28 de juny a l'1 de juliol. Clicant ací

Preus

Xiquets fins a 6 anys inclosos: tot gratis.
de 7 a 11 anys: Inscripció gratuïta, reducció 50% en els menjars.
de 12 a 18 anys: Inscripció gratuïta, menjades a preu complet.
de 19 a 25 anys: inscripció 30€, menjades a preu complet.
Adults esdeveniment complet inscripció anticipada fins al 28 de maig: inscripció 40€, menjades a preu complet.
Adults esdeveniment complet: inscripció 50€, menjades a preu complet.
Solament Incubadora de Projectes: 40€
Trobe + Incubadora inscripció anticipada: 40€+30€= 70€
Trobe + Incubadora: 50€+30€ = 80€
Un dia solt: 15€ Si tries aquesta opció, solament pots inscriure't a un sol dia, ja siga el dijous, el divendres, el dissabte o el diumenge.
Membres RIE: inscripció 33€, menjades a preu complet

 

Consulta el programa complet ACÍ

20-04-2018 SEMINARI REDR SOBRE “SMART VILLAGES”


El seminari de la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural sobre “Zones Rurals Intel·ligents i Competitives”, organitzat en el marc d'EU Action for Smart Villages, se celebrarà el 22 de maig de 2018 a Brussel·les sota el lema “Smart Villages: Revitalising Rural Services through Social and Digital Innovation”.

Durant el seminari es presentaran els resultats de la tercera reunió del Grup Temàtic “Smart Villages”, que va tenir lloc el passat 21 de febrer a Brussel·les, el tema central del qual va ser la revitalització dels serveis rurals a través de la innovació social i digital.

Açò permetrà un intercanvi d'experiències sobre la implementació de la innovació social i digital en serveis rurals, així com explorar el rol que exerceixen les polítiques rurals en la creació i habilitació de l'entorn per a les Zones Rurals Intel·ligents i Competitives.
D'aquesta forma, els participants poden aprendre d'aquestes iniciatives, compartir lliçons apreses i enfocaments diferents per a abordar els desafiaments i oportunitats que sorgeixen en l'àmbit de la innovació digital i la seua aplicació a entorns rurals.

19-04-2018 A CANALS: CURS

L'Ajuntament de Canals, des de la Regidoria de Promoció Socioeconòmica i en col·laboració amb el Centre de Turisme de València, ha organitzat un curs gratuït anomenat COMMUNITY MANAGER”.

- REQUISITS: Persones en actiu en el món de l’hostaleria (bars, restaurants, cafeteries, pubs, agències de viatges, hotels, cases rurals, albergs, guies turístics...).

- PERIODE LECTIU: 3 i 4 de maig de 2018.

- HORARI: de 09:30 a 14:30 hores.

- LLOC: 3º planta del Centre Cultural Ca Don José (C/ Diputació, nº 1 de Canals).
 

- INSCRIPCIONS: en el Departament ADL de l’Ajuntament de Canals o a través de la web de Centres de Turisme de València (http://www.xarxadecentresdeturisme.com/opencms/opencms/centresdeturisme/es/contents/secretaria_virtual/administracion.html?).

- DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 30 d’abril de 2018.

- DOCUMENTACIÓ A APORTAR: DNI i última nòmina.

 

Per a més informació, telefonar al 962240126, ext. 2 ó 664518773; o enviar un correu electrònic a info.adl@canals.es

 

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

AJUNTAMENT DE CANALS

Pça. La Vila, 9.

46650, Canals (València)

962240126, ext. 2

664518773

info.adl@canals.es